Odontologijos paslaugų licencijavimą vykdo Akreditavimo tarnyba

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena, kad nuo 2020 m. gegužės 4 d. pradės  išduoti ar tikslinti  įstaigų, teikiančių  odontologines  ir burnos priežiūros paslaugas, licencijas, taip pat vykdys šių licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą. Lietuvos odontologų  rūmų išduotos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijos yra galiojančios, todėl jų gauti iš naujo nereikia.

       Įstaigos, ketinančios teikti odontologines, burnos priežiūros paslaugas ar tikslinti jau turimą licenciją,  privalo kreiptis į Akreditavimo tarnybą, kaip tai numatyta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo  taisyklėse, ir pateikti  prašymą bei šiuos dokumentus:

  • Leidimo-higienos paso kopiją (kuriame yra nurodyta  ketinama teikti sveikatos priežiūros paslauga, veiklos adresas);
  • vidaus tvarkos taisyklių kopiją;
  • sveikatos priežiūros specialistų sąrašą ir įstaigos įsipareigojimą, kad  gavus ar patikslinus licenciją  per 30 kalendorinių dienų pateiks būtinus papildomus duomenis: specialistų sąrašą, nurodant vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, kvalifikaciją įrodančius dokumentus, darbo sutarties numerį, pareigas ir darbo krūvį;
  • medicinos priemonių (prietaisų), privalomų prašyme nurodytai sveikatos priežiūros paslaugai teikti, sąrašą ir įstaigos įsipareigojimą, kad gavus ar patikslinus licenciją  per 30 kalendorinių dienų pateiks būtinus papildomus duomenis apie medicinos priemones (prietaisus): modelį, gamintojo pavadinimą, priemonės pagaminimo metus, serijos numerį;
  • mokėjimo  už licencijos  išdavimą ar tikslinimą  kvito kopiją.

 

       Dokumentai turi turėti kopijos tikrumo žymą.

       Informaciją apie prašymus ir privalomus pateikti dokumentus galima rasti svetainėje adresu www.vaspvt.gov.lt skyriuje Juridinių asmenų licencijavimas ir akreditavimas, o teisės aktai, reglamentuojantys konkrečios asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimą, yra skelbiami svetainėje adresu www.vaspvt.gov.lt, skyriuje Teisinė informacija.

       Dar kartą patvirtiname, kad  Lietuvos odontologų  rūmų išduotos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijos yra galiojančios ir jų iš naujo registruoti ar kaip kitaip tvirtinti Akreditavimo tarnyboje nereikia.

 

Informacija atnaujinta 2020-05-04

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int