Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 10.7 p. nurodyta, kad kreipiantis dėl licencijos išdavimo reikalinga pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka reikalavimus. Kokie tai reikalavimai?

 

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 6 straipsniu nustatyta, kad valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas. Tai, kad asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams (gydytojams, reabilitacijos, slaugos, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos specialistams), dirbantiems diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, taikoma antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija, nustato tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintų Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo aprašo 5 punktas, tiek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 638 „Dėl lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų“ patvirtinto Sveikatos priežiūros ir farmacijos įstaigų, įmonių vadovų ir darbuotojų, aptarnaujančių gyventojus, pareigų, kurioms taikomos valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos, sąrašo 3 punktas.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-520 patvirtintais teisės aktais nustatyta, kad valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimus išduoda valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos.

Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veikia savivaldybių suaugusiųjų mokymo centruose, suaugusiųjų mokyklose, suaugusiųjų klases turinčiose bendrojo lavinimo mokyklose. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų veiklą koordinuoja Ugdymo plėtotės centras (kurio funkcijas perėmė Nacionalinė švietimo agentūra), todėl daugiau informacijos apie valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimo išdavimo sąlygas ir tvarką galima rasti Ugdymo plėtotės centro arba Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėse http://www.upc.smm.lt, https://www.nsa.smm.lt/.

 Pastaba. Kalbos mokėjimo kategorijų taikymą apibrėžiantis teisės aktas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 patvirtintas Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir jų taikymo aprašas) numato, kad įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją laikomi asmenys, įgiję pagrindinį, vidurinį, aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą lietuvių kalba; įgiję Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą tautinės mažumos kalba 1991 metais ar vėliau; Lietuvos Respublikoje baigę užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, jeigu buvo mokoma valstybinės kalbos; įgiję vidurinį išsilavinimą užsienyje veikiančioje švietimo įstaigoje, jeigu buvo mokomasi lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos; išlaikę mokyklos baigimo ar brandos egzaminą, įrodantį valstybinės kalbos mokėjimą. Asmenys, baigę pagrindinio profesinio mokymo įstaigų II pakopos grupes ne lietuvių mokomąja kalba, laikomi įgijusiais antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją. Taigi šiems asmenims nėra taikomas reikalavimas pateikti valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą.

2020-04-30


 

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int