Svarbi informacija gydytojams odontologams, burnos priežiūros specialistams dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo

 

       Nuo 2020 m. gegužės 1 d. odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos  licencijas išduos ir jų priežiūrą vykdys Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba). Iki šiol dauguma gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinę kvalifikaciją tobulindavo renginiuose, kurių programos buvo suderintos tik su Lietuvos Respublikos odontologų rūmais, bet nesuderintos su  Sveikatos apsaugos ministerija, todėl prašome visų gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų atidžiai planuoti savo profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir rinktis tik teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, reikalavimus atitinkančias programas.

       Akreditavimo tarnyba prašo visų gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų atkreipti dėmesį į tai, kad visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, tarp jų ir gydytojams odontologams ir burnos priežiūros specialistams, taikoma vienoda profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarka, reglamentuota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, kuris, nustato, kad  profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos turi būti suderintos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.

       Informacija apie suderintas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas skelbiama Valstybinės ligonių kasos administruojamoje Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje  (toliau – METAS) (http://kvp.vlk.lt/METAS/).

       Suderintomis laikomos ir tobulinimo programos, kurias vykdo atitinkamus sveikatos specialistus rengianti ir atitinkamą kvalifikaciją suteikianti švietimo institucija arba šių specialistų profesinę veiklą kontroliuojanti institucija (šiuo atveju Akreditavimo tarnyba), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos arba ligoninė, kurioje įsteigtos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos, arba ligoninė, kurioje įsteigtos Vilniaus universiteto klinikos, ar kitas tobulinimo organizatorius, kuris savo tobulinimo programą yra suderinęs su atitinkamus sveikatos specialistus rengiančia švietimo institucija.

       Dauguma gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinę kvalifikaciją tobulindavo renginiuose, kurių programos buvo suderintos tik su Lietuvos Respublikos odontologų rūmais, bet nesuderintos su  Sveikatos apsaugos ministerija, todėl Akreditavimo tarnyba prašo visų gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų atidžiai planuoti savo profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir rinktis tik teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, reikalavimus atitinkančias programas.

       Privalomas gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas, vykdytas pagal programas, suderintas tik su Lietuvos Respublikos odontologų rūmais, bet nesuderintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka, bus pripažįstamas tik tuo atveju, jei jis atliktas iki 2020 m. gegužės 1 d.

        Atkreipiame dėmesį, kad gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo mastas yra aptartas Odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-791.

 

Informacija atnaujinta 2020-05-04

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int