Pacientų saugos indikatoriai

 

 

Šiuo metu sveikatos prižiūros (toliau - SP) paslaugų saugumo vertinimui dažniausiai taikomos metodikos, paremtos atskiro pacientų saugos (toliau - PS) įvykio analize ir vertinimu, t.y. nepageidaujamų įvykių registravimas, atskiro įvykio ar įvykių grupės analizavimas nustatant priežastis ir įtakojančius faktorius, parengiant veiksmų, skirtų problemoms spręsti, planą. Nors ši metodika yra plačiai paplitusi, tačiau PS ekspertų nuomone, ji reikalauja didelių žmogiškųjų ir laiko resursų sąnaudų, tuo tarpu metodo efektyvumas ir patikimumas kelia abejonių, nes nėra užtikrinamas tęstinis, sisteminis PS incidentų masto ir tipų monitoringas.

 

Įrodymai teigia, kad SP paslaugų procesų ir rezultatų rodikliai (indikatoriai) gali žymiai pagerinti SP paslaugų saugumą ir kokybę. Indikatoriai užtikrina sisteminį, tęstinį SP kokybės ir saugumo vertinimą, padeda nustatyti prioritetines sritis, įvertinti saugumą didinančių intervencijų efektyvumą bei įgalina palyginti situacijos pokyčius laiko atžvilgiu ir tarp atskirų SP įstaigų.

 

2006 m. Europos Taryba ir Ministrų komitetas paskelbė rekomendacijas dėl pacientų saugos ir nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūroje valdymo. Viena iš siūlomų priemonių SP saugumui didinti yra tinkamų ir patikimų indikatorių taikymas. Remiantis šiomis rekomendacijomis tarptautinis PS projektas SIMPATIE (“Safety Improvement for Patients in Europe”) parengė PS indikatorių rinkinį, skirtą vertinti SP paslaugų saugumą ES šalyse narėse.

 

Apibrėžimai

 

SP paslaugų saugumo indikatoriai (PS indikatoriai):

·  Yra SP kokybės indikatorių pogrupis

·  Yra kiekybiniai SP paslaugų specifinių struktūrų, procesų ir rezultatų vertinimo metodai, kurie gali būti naudojami kaip priemonė monitoruoti, vertinti SP paslaugų kokybę ir priemonių, taikomų SP kokybei ir saugumui gerinti, efektyvumą.

PS indikatorių funkcijos:

·  SP paslaugų saugumo įvertinimas ir dokumentavimas

·  Situacijos įvertinimas ir prioritetų nustatymas

·  Skaidrumo užtikrinimas

·  SP paslaugų akreditavimo pagalbinė priemonė

·  SP paslaugų kokybės gerinimas

·  SP paslaugų kokybės palyginimas skirtingose SP įstaigose.

Indikatorių tipai:

·  Struktūros indikatoriai – skirti įvertinti resursų SP paslaugoms teikti tipus ir kiekį. 

·  Proceso indikatoriai – skirti įvertinti, kokie veiksmai, nukreipti į siekiamą tikslą, buvo atliekami teikiant SP paslaugas.

·  Rezultato indikatorius – apibūdina suteiktų SP paslaugų pasekoje atsiradusią sveikatos būklę ar specifinę situaciją, susijusią su SP paslaugų saugumu.

 

 

Informacija atnaujinta 2019-02-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int