DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAI GAUTI

 

Pareiškėjas, kuris odontologo profesinę kvalifikaciją įgijo pastarųjų 2 metų laikotarpiu ir kurio įgytai profesinei kvalifikacijai netaikytinas užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, Akreditavimo tarnybai per elektroninių paslaugų portalą https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ užpildo ir pateikia deklaraciją (profesinę kvalifikaciją įgijusiems pastarųjų 2 metų laikotarpiu).

 

Kaip užpildyti ir pateikti deklaraciją, paaiškinta trumpoje instrukcijoje – Licencijos išdavimas deklaracijos pagrindu (profesinę kvalifikaciją įgijusiems pastarųjų 2 metų laikotarpiu).

 

Kartu su deklaracija (profesinę kvalifikaciją įgijusiems pastarųjų 2 metų laikotarpiu)  (arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Akreditavimo tarnybai dienos) turi būti pateikti šie dokumentai:

1. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos odontologijos studijos ir įgyta gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija (pateikti nereikia, jeigu šis dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (toliau – DAKPR)).

2. Dokumentas, patvirtinantis įgytą gydytojo odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją (atitinkamai kokios licencijos prašoma).

3. Medicininis pažymėjimas (išduotas ne seniau kaip prieš 3 mėnesius) (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas neserga verstis odontologijos praktika trukdančiomis ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras. Medicininiame pažymėjime neturi būti jokių diagnozių – tik gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos išvada, ar esama sveikatos būklė tinkama dirbti darbą pagal atitinkamą (kokios licencijos prašote) profesinę kvalifikaciją. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

4. Jei pareiškėjas yra užsienietis, papildomai turi būti pateikti šie dokumentai:

4.1. Galiojantis (-ys) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai);

4.2. Galiojantis (-ys) dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;

4.3. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus. Daugiau informacijos – https://vaspvt.gov.lt/node/1419.

5. Už licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  „Swedbank“, mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis – 16 EUR.

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi būti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

Pildydami deklaraciją, įsitikinkite, kad nurodėte tą profesinę kvalifikaciją, pagal kurią prašote licencijos, prisegėte bei išsaugojote visus dokumentus (elektroninių paslaugų portale https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ kiekvieną įkeltą dokumentą būtina išsaugoti ir tik tada pateikti paraišką).

 

Jei dokumentai teikiami ne kartu su deklaracija, o per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Akreditavimo tarnybai dienos, tai per elektroninių paslaugų portalą https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ reikalinga užpildyti ir pateikti pranešimą dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo (pateikusiems deklaracija). Jei deklaraciją be dokumentų pateikęs licencijos turėtojas per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos Akreditavimo tarnybai dokumentų nepateikia, priimamas sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą.

 

Dokumentai teikiami pareiškėjui prisijungus prie elektroninių paslaugų portalo https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/.

Visą informaciją apie tai rasite šiuo adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/899.

Pagalbą elektroninių paslaugų portalo naudotojams teikia Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas, tel. (8 5) 261 5147 (spauskite 2).

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Licencijos“.

 

Informacija atnaujinta 2021-04-23

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int