Sveikatos įstaigoms civilinės atsakomybės draudimas nėra privalomas

 

       Įgyvendinant „žalos be kaltės“ modelį, nuo 2020 m. sausio 1 d. sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimas nėra privalomas. Pasikeitus Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo  straipsniams  bei  įsigaliojus poįstatyminiams teisės aktams,  nebeliko reikalavimo teikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimo kopijų. Akreditavimo tarnyba nebevykdys  ir draudimo liudijimų terminų kontrolės.     

      Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše ir  Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos įstaigų įmokos žalai, tvarkos apraše yra detalizuotas neturtinės žalos dydžio nustatymas, numatyta balų skaičiavimo sistema, komisija, kuri nagrinės pacientų prašymus, terminai, įmokos, apmokėjimo tvarka ir kita.

      Neišvengiama žala laikoma: ligos, atsiradusios dėl vaistų, kurie vartoti laikantis nustatytų sąlygų, savybių; ligos, atsiradusios dėl paciento individualių savybių ir  ligų, kuriomis pacientas sirgo iki žalos padarymo, pasekmės ir komplikacijos, kurių nebuvo galima išvengti, atsižvelgiant į paslaugų teikimo metu buvusį medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerąją medicinos praktikos patirtį.    

      Valstybinė ligonių kasa yra atsakinga ir administruos sąskaitą, kurioje bus kaupiamos gydymo įstaigų įmokos pacientams padarytai žalai atlyginti. ,,Žalos be kaltės“ modeliu numatyta, kad pacientas, turintis teisę į žalos atlyginimą, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, gali kreiptis į komisiją su rašytiniu prašymu dėl žalos atlyginimo. Dėl žalos atlyginimo į komisiją  gali kreiptis pats pacientas. Mirus pacientui, jei teikiant paslaugas gydymo įstaigoje buvo padaryta žala, teisę gauti turtinės ir neturtinės žalos kompensaciją turi ne tik nepilnamečiai vaikai, sutuoktinis, nedarbingi tėvai, bet ir kiti žmonės, už kurių išlaikymą mirusysis buvo atsakingas. Prašyme privalo būti nurodyta žala, prašomos atlyginti žalos dydis ir aplinkybės, pagrindžiančios žalą ir reikalaujamos atlyginti žalos dydį. Visus atvejus ir dokumentus dėl žalos padarymo fakto ir jos sąsajų su teiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis bei jos neišvengiamumo rinks pati komisija. Komisiją sudaryta iš septyni narių, deleguotų institucijų bei medikų ir pacientų teises ginančių nevyriausybinių organizacijų. Sprendimas dėl žalos atlyginimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo komisijoje dienos. Dėl objektyvių priežasčių šis terminas galės būti pratęstas, bet  ne daugiau kaip dar vienam mėnesiui. Pacientui kompensacija bus išmokama vienu metu  per 30 dienų po komisijos sprendimo priėmimo dienos. 

      Atlyginant turtinę žalą bus atlyginamos faktinės pacientų patirtos turtinės išlaidos vaistams, gydymo paslaugoms, išskyrus apmokėtas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, taip pat ir kitos su padaryta žala susijusios pagrįstos ir būtinos išlaidos. Neturtinė žala bus atlyginama pagal balų skaičiavimo sistemą. Maksimali atlygintinos žalos suma nėra nustatyta.

      Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše numatyta, kad mažos sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios šeimos medicinos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, turės mokėti 0,1 procento sieksiančias įmokas, skaičiuojant nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos pajamų už paslaugų teikimą, visos kitos sveikatos priežiūros įstaigos  – 0,2 procento. Numatyta, kad įmokos turės būti mokamos dalimis, kas ketvirtį. Pirmąją įmoką gydymo įstaigos turi sumokėti iki 2020 m. kovo 30 d.

      Atkreipiame dėmesį, kad jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga iki įstatymo nustatyto termino nesumoka įmokos, Valstybinė ligonių kasa nuo kitos dienos po įstatymo nustatyto termino skaičiuoja delspinigius už kiekvieną kalendorinę dieną.

      Valstybinė ligonių kasa ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatyto termino pabaigos apie įmokos nesumokėjimą raštu informuoja Akreditavimo tarnybą, o rašto kopiją išsiunčia asmens sveikatos priežiūros įstaigai. Taigi nesumokėjus į Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą įmokos ir gavus pranešimą iš Valstybinės ligonių kasos Akreditavimo tarnyba priims sprendimą dėl įstaigos licencijos sustabdymo ne ilgiau kaip trims mėnesiams, jei per 30 dienų nuo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepašalins minėto pažeidimo.

       „Ilgai laukto „Žalos be kaltės“ modelio įgyvendinimas suteikė sveikatos įstaigoms galimybę atsisakyti civilinės atsakomybės draudimo, bet atsirado pareiga laiku mokėti įmokas į sąskaitą, kurioje kaupiamos lėšos žalai atlyginti. Tikiuosi įstaigų vadovų supratingumo bei atsakomybės, tuomet išvengsime nesklandumų, finansinių nuostolių mokant delspinigius bei galimų kitų sankcijų“, − sako direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2020-01-20

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int