Specialistų kvalifikacijos tobulinimo aktualijos

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, kad profesinės kvalifikacijos tobulinimo formos yra ne tik kursai, stažuotės, paskaitos, studijos, mokslinės praktinės konferencijos, seminarai, suvažiavimai, bet ir publikacijos recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose bei dalyvavimas rengiant teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje ar jai pavaldžiose įstaigose.

       Tobulinimas gali vykti ir nuotoliniu būdu, ir asmeniui fiziškai dalyvaujant renginyje.  Tobulintis galima ir Lietuvoje, ir užsienyje.

       Tobulinimas vertinamas valandomis. Paprastai renginio dalyviui išduotame pažymėjime būna nurodyta renginio trukmė. Jei ji nurodyta valandomis, tai ir tobulinimasis tame renginyje vertinamas tiek valandų, kiek jų nurodyta pažymėjime. Jei renginio trukmė nurodyta ne valandomis, o kreditais, dienomis, vertinama pagal renginio trukmę dienomis: 1 diena – 6 valandos, o jei renginys tarptautinis, 1 diena – 9 valandos. Kaip kiekvienos formos tobulinimo renginys vertinamas valandomis, detalizuota Sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5E0A0662E5CB/asr). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokslinėje praktinėje konferencijoje skaitytas mokslinis pranešimas vertinamas 20 valandų, o jei konferencija tarptautinė – 30 valandų; paskelbtos tezės be pranešimo – 6 valandos; paskelbtas mokslinis straipsnis užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose su citavimo indeksu – 90 valandų, užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose – 75 valandos,  pripažintuose Lietuvos mokslo žurnaluose – 30 valandų, Lietuvoje organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos, kitame medicinos, odontologijos, slaugos, visuomenės sveikatos ar farmacijos mokslo leidinyje – 10 valandų, užsienyje organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos, kitame medicinos, odontologijos, slaugos, visuomenės sveikatos ar farmacijos mokslo leidinyje – 15 valandų. Jei mokslinio pranešimo, straipsnio, tezių autoriai yra keli, valandų skaičius nustatomas bendrą valandų skaičių padalijus iš autorių skaičiaus. Įskaitomi moksliniai pranešimai, straipsniai, tezės parengti per paskutinius penkerius metus.

       Svarbu žinoti, kad nuo 2018-12-01 įskaitomų profesinės kvalifikacijos tobulinimo formų sąrašas pasipildė dalyvavimu rengiant teisės akto projektus. Kaip toks renginys vertinamas valandomis, priklauso nuo teisės akto: dalyvavimas rengiant Lietuvos medicinos normos projektą vertinamas 6 val. pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, o dalyvavimas rengiant diagnostikos ir gydymo metodiką ar diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą ar kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojantį teisės aktą – 18 val. pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją. Įskaitomas dalyvavimas rengiant teisės aktų projektus per paskutinius penkerius metus.

       Lietuvos Respublikoje įskaitomas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, universitete ar universiteto klinikoje, ligoninėje arba jei atliktas tobulinimas tos šalies kompetentingos institucijos yra įskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.

       Lietuvos Respublikoje įskaitomas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas ne Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, formaliojo švietimo institucijose, rengiančiose atitinkamus specialistus arba švietimo institucijose, atliekančiose šių specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą.

Tobulinimo programos turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija.

       Informacija apie suderintas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas skelbiama Valstybinės ligonių kasos administruojamoje Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje    (toliau – METAS) (http://kvp.vlk.lt/METAS/).

       Suderintomis laikomos ir tobulinimo programos, kurias vykdo atitinkamus sveikatos specialistus rengianti ir atitinkamą kvalifikaciją suteikianti švietimo institucija arba šių specialistų profesinę veiklą kontroliuojanti institucija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos arba ligoninė, kurioje įsteigtos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos, arba ligoninė, kurioje įsteigtos Vilniaus universiteto klinikos ar kitas tobulinimo organizatorius, kuris savo tobulinimo programą yra suderinęs su atitinkamus sveikatos specialistus rengiančia švietimo institucija.

       Bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo trukmė – ne mažiau kaip po 60 val. kas penkeri metai.

       Gydytojo profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo trukmė – ne mažiau kaip po  120 val. kas penkeri metai. Primename, kad šeimos gydytojo, ne mažiau kaip trejus metus per pastaruosius penkerius metus, teisėtai praktikuojančio pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir šios įstaigos ne darbo metu papildomai dirbančio stacionarines paslaugas teikiančios įstaigos priėmimo − skubios pagalbos skyriuje, profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo trukmė − ne  120 val., o ne mažiau kaip po 40 val. kas penkeri metai. Kitaip tariant šeimos gydytojo darbas ligoninės priimamajame, prilyginamas 80 tobulinimo valandų.

       „Dalyvaudama įvairiuose renginiuose, konferencijose bei diskusijose, pastebėjau, kad dauguma kolegų nežino visos informacijos apie tobulinimą, pasikeitusius reikalavimus bei naujienas, todėl  tikiuosi, kad šis pranešimas padės paprasčiau ir aiškiau suprasti kvalifikacijos tobulinimo procesą ir sklandžiau pasinaudoti jo teikiamomis galimybėmis. Rengiant medicinos normas, diagnostikos ir gydymo tvarkas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus labai svarbu, kad į procesą būtų įtraukti kompetentingi bei patyrę specialistai, todėl šių medikų dalyvavimas teisėkūroje įskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimas“, − paaiškina Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2020-01-02

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int