Tarpinis akreditavimo proceso vertinimas

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau − Akreditavimo tarnyba), 2016 metais žengusi svarbų žingsnį ir pradėjusi vykdyti savanorišką asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimą pagal  Nacionalinius akreditavimo standartus, jau akreditavo 38 sveikatos priežiūros įstaigas šeimos medicinos paslaugai. Pirmasis ketverių metų akreditavimo ciklas persirito į antrąją pusę − šiuo metu įvertinti jau 14 įstaigų dvejų metų kokybės gerinimo tarpiniai rezultatai.

       Akreditavimo procesas gerina įstaigos organizacinę veiklą, sveikatos sektoriaus darbuotojų profesinį tobulėjimą, palengvina sprendimų priėmimą, užtikrina platesnį įrodymais pagrįstų klinikinių rekomendacijų panaudojimą darbe.

       Vertinant dvejų metų akreditavimo proceso patirtį, buvo labai svarbu išgirsti įstaigų nuomonę. Akreditavimo siekusios įstaigos teigė, kad šis procesas joms suteikė galimybę detaliai ir sistemiškai peržiūrėti savo paslaugų organizavimą bei rezultatus, pamatyti savo stipriąsias puses, kurias būtų galima panaudoti paslaugos kokybės gerinimui ir spragas, kurias reikėtų ištaisyti. Nacionaliniai akreditavimo standartai šeimos medicinos paslaugai nustatė aiškų tikslą, gaires šeimos medicinos paslaugoms gerinti. Be abejo, įstaigoms svarbios ir inicijuotos finansinės paskatos.

       Pasirengimas akreditavimui − vienas iš sunkiausių etapų, kai tenka įstaigai įsivertinti ar ji atitinka kiekvieną standartų kriterijų. Reikia skirti nemažai laiko ir pastangų, taip pat ir žinių įvairiais šeimos medicinos paslaugos teikimo klausimais, kurių reikalavimai išdėstyti akreditavimo standartų kriterijuose. Patirtis rodo, kad įstaigų pasirengimas akreditavimui truko nuo pusės metų iki metų ir priklausė nuo to, kaip įstaigos iki tol buvo reglamentavusios savo veiklą.

       Akreditavimas dar naujas reiškinys, todėl įstaigoms kilo nemažai klausimų dėl reikiamų dokumentų parengimo, pacientų apklausų atlikimo. Akreditavimo tarnybos darbuotojai teikė išsamius atsakymus į įstaigų užduodamus klausimus, konsultavo pasirengimo akreditavimui metu, vyko į įstaigas, siekiant padėti  tinkamai ir sklandžiai pasirengti akreditavimo procesui.

       Pažymėtina, jog akreditavimo proceso metu yra puiki galimybė dalintis gerąja praktika tarp įstaigų. Į vertinimo komandą įtraukiami akredituotų įstaigų šeimos medicinos gydytojo komandos nariai, todėl gali duoti patarimų iš savo patirties ne tik vertinamiesiems, bet ir turi galimybę pasimokyti iš vertinamosios įstaigos. Išgirstame ir skeptikų užduodamą klausimą, ar tikrai akredituotos įstaigos dirba geriau už kitas įstaigas, ar jų šeimos medicinos paslaugos geresnės ir ar jos nusipelno finansinio skatinimo. Nors akreditavimo standartas nėra auksinis etalonas, bet svarbu pabrėžti, kad pagrindinis akreditavimo programos siekis - motyvuoti įstaigas gerinti savo paslaugų kokybę, nustatant tas sritis, kurios yra aktualios pacientams ir pačiai įstaigai, ir kurias reikia tobulinti, išsiaiškinant stipriąsias įstaigos puses ir pasinaudojant naujomis galimybėmis. Taigi šis procesas naudingas ir įstaigoms, ir pacientams.

       Akreditavimas yra dinaminis procesas, kurio metu keičiasi aplinkybės, reikalavimai, įstaigos, todėl turi keistis ir standartai. Šiandien galima atsakingai teigti, kad šeimos medicinos paslaugų akreditavimas pasiekė savo tikslą. Įstaigos yra įdiegusios nemažai naujovių paslaugų organizavimo srityje, gerinant jų prieinamumą, paslaugų koordinavimą ir jų tęstinumo užtikrinimą, o pacientas tampa aktyviu tokios sveikatos priežiūros dalyviu.

       Visų vertintų akredituotų įstaigų paslaugų kokybės gerinimo planai yra orientuoti į prioritetinius tikslus − didinti pacientų aktyvumą dalyvaujant savo sveikatos priežiūroje, prevencinėse programose gerinti sveikatos priežiūrą lėtinėmis ir keliomis ligomis sergantiems pacientams, dalyvavimą, mažinti popierinių dokumentų pildymą. Vienos įstaigos stiprina bendradarbiavimą su antrinio lygio sveikatos priežiūros specialistais ir plečia slaugos paslaugas namuose, kitos – ypatingą dėmesį skiria prevencinėms programoms ir lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams.  Akreditavimo tarnybos specialistai vertina įstaigos strateginio kokybės gerinimo planus, pateikia rekomendacijas tolesnei  kokybės gerinimo veiklai,  kurias privalu įgyvendinti per likusius metus.

        „Akreditavimo tarnyba, praėjus pirmam ketverių metų akreditavimo ciklui, yra numačiusi tobulinti šeimos medicinos paslaugos akreditavimo standartus bei akreditavimo procesą reglamentuojančius teisės aktus. Todėl visus, suinteresuotus šeimos medicinos paslaugos akreditavimu, ypatingai akredituotas ar akreditavimui besirengiančias įstaigas, prašome teikti savo siūlymus ir pastabas“, − kviečia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2019-12-20

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int