Mūsų teisėkūros iniciatyvos Jūsų patogumui

 

       Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą (toliau - Akreditavimo tarnyba) daugelis žino kaip licencijas sveikatos priežiūros specialistams ir įstaigoms išduodančią įstaigą, vykdančią asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo, medicinos priemonių priežiūrą, tačiau mažiau pastebima, bet labai svarbi Akreditavimo tarnybos veikla susijusi su teisėkūra,  kuomet inicijuojami, rengiami, derinami bei priimami teisės aktai, atsisakant perteklinių ar atgyvenusių reikalavimų.

       Akreditavimo tarnyba vien šiais metais parengė ir su suinteresuotomis institucijomis suderino 4 įstatymų projektų paketus, kuriuos sudaro 20 įstatymų. Du paketai jau yra priimti, kiti svarstomi Lietuvos Respublikos Seime bei Vyriausybėje.

       Svarbiausia ne skaičiai, o tai, kad Akreditavimo tarnybos teisėkūros iniciatyvos naudingos ne tik gydytojams bei įstaigoms, bet ir pacientams. Akreditavimo tarnyba, atlikdama savo funkcijas, geriausiai pastebi, kokie teisės aktai nėra vykdomi ar vykdomi iš dalies, kokios to priežastys, kokios teisės aktų nuostatos nebeatitinka pasikeitusių aplinkybių, nebetinka dabartinei situacijai, todėl gali operatyviai ir tikslingai reaguoti į problemą bei imtis atitinkamų teisės aktų parengimo, pakeitimo ar panaikinimo.

       2019 metais Akreditavimo tarnyba inicijavo ir kartu su Sveikatos apsaugos ministerija  apsvarstė Bendruosius vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus, Bendruosius vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus, Laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimus, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygas. Nuspręsta atsisakyti perteklinių reikalavimų, eikvojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinius bei žmogiškuosius resursus, ir konkrečiai bei aiškiai nustatyti kada, kaip ir kokie endoskopijos, echoskopijos ir laboratoriniai tyrimai atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, be abejo, atsakingai įvertinant pacientų saugą. 

       Akreditavimo tarnybos iniciatyva apsvarstytuose Specialiuosiuose reikalavimuose asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui atsisakyta reikalavimo visoms stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms turėti skubiosios medicinos pagalbos skyrių,  nustatyta didesnė skubiosios medicinos pagalbos skyrių diferenciacija. Ši nauja skubiosios pagalbos įstaigų struktūra užtikrins racionalesnį pacientų srautų paskirstymą bei trumpesnį pagalbos laukimo laiką.

        Akreditavimo tarnybos pastangomis mažėjo administracinė licencijavimo našta gydytojams, slaugytojams ir akušeriams. Antai, įsigaliojus slaugos, akušerijos bei medicinos praktikos licencijavimo taisyklių pakeitimams, atsisakyta reikalavimo atitinkamos praktikos licencijos turėtojui kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad atsiskaitomuoju 5 metų laikotarpiu jis laikėsi licencijuojamos veiklos sąlygų, pateikti medicininį pažymėjimą. Be to, iš gydytojų, slaugytojų ir akušerių nebereikalaujama tų dokumentų ir informacijos, kurie yra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nuo šiol pareiškėjui, kreipiantis į Akreditavimo tarnybą dėl licencijos atitinkamai praktikai išdavimo, asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinantį dokumentą reikės pateikti tik tuomet, jeigu asmuo yra užsienietis. Licencijos turėtojui pakeitus vardą ar pavardę, nebereikia Akreditavimo tarnybai teikti paraiškos patikslinti licencijos rekvizitus – medikui, pasikeitusiam vardą ar pavardę,  pakaks jam priimtinu būdu, tai yra telefonu ar elektroniniu paštu, informuoti apie vardo ar pavardės pakeitimo faktą. Pareiškėjui nebereikia pateikti ir profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinančių dokumentų, juos būtina pateikti tik tuomet, kai duomenų apie šiuos dokumentus nėra Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Pateikiamų dokumentų kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikiami elektroninėmis priemonėmis.

       2020 metais Akreditavimo tarnybos laukia dar intensyvesni ir produktyvesni metai teisėkūros srityje. Turėsime parengti ir su suinteresuotomis institucijomis suderinti poįstatyminius teisės aktus, reikalingus priimtiems įstatymams įgyvendinti. Savo darbais teisėkūros srityje siekiame aiškiau ir skaidriau reglamentuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, medicinos priemonių naudojimą, sveikatos priežiūros specialistų praktiką ir taip užtikrinti aukštą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei pacientų saugą.

       „Nedidelis teisininkų kolektyvas, turėdamas tikslą palengvinti paslaugų teikėjų sąlygas, nebloginant paslaugų kokybės, padedamas kitų skyrių kolegų per metus sugebėjo atlikti ypatingai reikšmingus darbus. Tam reikėjo ne tik aukštos kompetencijos, ilgesnių darbo valandų, bet ir sklandaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo gebėjimų. Šių specialistų indėlis bei rezultatai verti pasididžiavimo“, – įsitikinusi Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2019-12-12

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int