Mūsų žinios bei patirtis pacientų labui

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) specialistas atstovavo Lietuvai Helsinkyje vykusiame 45-ajame Europos Sąjungos šalių Medicinos priemonių įgaliotojų institucijų susitikime, kuriame buvo aptartas naujų reglamentų įgyvendinimas, dalytasi įžvalgomis sprendžiant kylančius klausimus, diskutuota apie naujų technologijų, tokių kaip dirbtinio intelekto, taikymą medicinos srityje.

       Vykdydama Lietuvos medicinos priemonių įgaliotosios institucijos funkcijas Akreditavimo tarnyba efektyviai prisideda prie tarptautinio institucijų bendradarbiavimo medicinos priemonių priežiūros srityje, siekdama užtikrinti aukšto lygio pacientų saugą bei darnius procesus medicinos priemonių rinkoje.

       Medicinos priemonių įgaliotojų institucijų sueigos metu buvo gvildenami klausimai, susiję su medicinos priemonių geresniu reglamentavimu ir vienodu nuostatų taikymu visoje Europos Sąjungoje, ieškoma sprendimų problemoms, kylančioms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES. Europos Komisijos atstovai apžvelgė atliktus darbus, susijusius su tinkamu naujų medicinos priemonių reglamentų taikymu, t. y. priimtus įgyvendinimo teisės aktus notifikuotųjų įstaigų skyrimo srityje, sukurtas technines darbo grupes reglamentų įgyvendinimui, suburtas ekspertų grupes bei laboratorijas, pristatė notifikuotųjų įstaigų skyrimo pažangą. Konstatuota, kad notifikuotųjų įstaigų trūkumas vis dar kelia įtampą medicinos priemonių atitikties vertinimo srityje, tačiau Komisija taiko visas turimas priemones šiam klausimui išspręsti. Susitikimo metu šalių atstovai pasidalijo informacija apie medicinos priemonių pramonę ir priežiūros institucijų veiklą, plačiai nagrinėta aktuali sveikatos priežiūros įstaigų pranešimų apie incidentus, nepageidautinus įvykius sistema.

       Aptartos ir dirbtinio intelekto taikymo medicinos srityje vystymo aktualijos. Pažymėtina, kad dirbtinio intelekto projektai sparčiai plėtojami ir randama vis daugiau galimybių panaudoti juos medicinoje. Dirbtinis intelektas galėtų apdoroti kur kas didesnius medicininių duomenų kiekius, parinkti gydymo metodus konkretiems atvejams, nustatyti tikslesnės diagnozes, atlikti virtualius klinikinius tyrimus, optimizuoti įvairius procesus.

       Susitikimo metu buvo pranešta apie inicijuojamus mokymus medicinos priemonių įgaliotųjų institucijų atstovams, siekiant harmonizuoti rinkos priežiūros veiksmus, suvienodinti specialistų žinių, kvalifikacijos lygį. Valstybėms narėms pateikus aktualiąsias temas bus parengtos atitinkamos mokymų programos.

       Be to, buvo pristatytas pasiūlymas dėl medicinos priemonių, kurių atitikties vertinimas ir pateikimas rinkai susiję su Jungtinėje Karalystėje veikiančiomis įmonėmis, jei įvyktų „Brexit‘as“  be susitarimo. Šalių atstovai palaikė siūlymą, kad išnagrinėjus kiekvieną atskirą atvejį, medicinos priemonių gamintojams galėtų būti suteikiamas protingas neatitikimų šalinimų terminas, jei jų medicinos priemonės iki „Brexit‘o“ be susitarimo visiškai atitiko taikomus reikalavimus, tačiau objektyviai pagrįstai nebuvo spėta prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų. Tokia priemonė galėtų būti taikoma tik iki 2020 metų gegužės 26 d., kol visiškai įsigalios naujų reglamentų nuostatos.

       „Medicina – viena iš sparčiausiai besivystančių sričių, kurioje gausu inovacijų, naujovių, pokyčių, ypač medicinos priemonių srityje, todėl labai svarbu nuodugniai suprasti procesus ir gebėti tai pritaikyti savo šalies pacientų labui. To siekia Akreditavimo tarnybos specialistai, tobulindami savo žinias bei gilindami turimą patirtį“, − sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė. 

 

Informacija atnaujinta 2019-11-21

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int