Trečiojoje valstybėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas

 

    1. esate trečiosios valstybės pilietis, savo profesinę kvalifikaciją įgijęs trečioje valstybėje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesija;

2. esate valstybės narės pilietis, savo profesinę kvalifikaciją įgijęs trečiojoje valstybėje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesija.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo  sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimas yra vykdomas vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“.

 

Dokumentų pateikimas

 

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai ar paštu (adresu A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius) ar elektroninėmis ryšių priemonėmis Akreditavimo tarnybai pateikia nustatytos formos rašytinę paraišką ir reikiamus dokumentus.

 

Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

 

1. Asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

2. Pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);

3. Trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ;

4. Dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir rengimo dalykus bei atitinkamai kiekvieno dalyko mokymosi ar studijų kreditų (jei rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) skaičių arba valandų (jei rengimą galima išreikšti valandomis) skaičių;

5. Užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota Studijų kokybės vertinimo centro (Lietuvoje);

6. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo profesinio darbo stažą (jeigu jis nurodomas paraiškoje);

7. Kiti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

8. Įgaliojimas, jei paraišką teikia įgaliotasis asmuo.

 

Pastabos:

Dokumentai, išskyrus 1 ir 5 punkte nurodytus dokumentus, turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentą, parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

 

Pripažinimo terminai

Tarnyba įvertinusi, ar teisingai užpildyta paraiška, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai,  turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateiktų trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, susijusius su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu, ir nurodo ne ilgesnį nei 3 mėnesių nuo Tarnybos kreipimosi dienos terminą minėtiems trūkumams pašalinti. Šis laikas neįskaitomas į sprendimų priėmimo terminą. Tarnyba motyvuotą sprendimą (pripažinti profesinę kvalifikaciją, nepripažinti profesinės kvalifikacijos, skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę) priima ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

 

      Konsultacijas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir dokumentų pateikimo teikia Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jelinskienė tel. (8 5) 261 5147, el. paštas vaspvt@vaspvt.gov.lt.

 

Informacija atnaujinta 2021-05-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int