Valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas

 

Valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas yra taikomas, jei:

 1. esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybė narė) pilietis, savo profesinę kvalifikaciją įgijęs kitoje valstybėje narėje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesija;
 2. esate Lietuvos Respublikos pilietis, savo profesinę kvalifikaciją įgijęs kitoje valstybėje narėje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesija;
 3. esate trečiosios šalies pilietis, besinaudojantis judėjimo laisve valstybėse narėse, kurią jums suteikia Europos Sąjungos teisės aktai, ir įgijote savo profesinę kvalifikaciją kitoje valstybėje narėje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesiją.

    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo  sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimas yra vykdomas vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“.

 

Dokumentų pateikimas

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai ar paštu (adresu A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius) ar elektroninėmis ryšių priemonėmis Akreditavimo tarnybai pateikia nustatytos formos rašytinę paraišką ir reikiamus dokumentus.

 

Paraiškų formos, norint Lietuvos Respublikoje dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai:

 • Gydytojo (visų specializacijų, įrašytų į Direktyvos 2005/36/EB V priedą) profesinės kvalifikacijos pripažinimo paraiškos forma
 • Gydytojo odontologo (įskaitant burnos chirurgo ir ortodonto specializacijas) profesinės kvalifikacijos pripažinimo paraiškos forma
 • Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo paraiškos forma
 • Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo paraiškos forma
 • Kitų profesinių kvalifikacijų (biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, išplėstinės praktikos slaugytojo, išplėstinės praktikos vaistininko, kineziterapeuto, masažuotojo, medicinos biologo, medicinos genetiko, medicinos psichologo, optometrininko, paramediko, radiologijos technologo ir skubiosios medicinos pagalbos paramediko) pripažinimo paraiškos forma

Kai teikiama paraiška dėl išplėstinės praktikos vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo, o vaistininko profesinė kvalifikacija buvo įgyta užsienyje, tai ji turi būti pripažinta Lietuvos Respublikoje (pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas).

          Pripažinimo terminai
          Tarnyba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos įvertina, ar teisingai užpildyta paraiška, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai. Jei nustato trūkumų, susijusių su paraiška ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, Tarnyba raštu apie tai praneša pareiškėjui ir nustato ne ilgesnį kaip 1 mėnesio nuo pranešimo išsiuntimo dienos terminą, per kurį jis turi pašalinti nustatytus trūkumus. Terminas, per kurį pareiškėjas pateikia prašomą informaciją, neįskaitomas į paraiškos ir dokumentų nagrinėjimo laiką. Tarnyba sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
 

Deklaracijų formos, norint Lietuvos Respublikoje laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai:

 

 • Laikinai ir kartais teikiamų medicinos paslaugų deklaracijos forma
 • Laikinai ir kartais teikiamų odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų deklaracijos forma
 • Laikinai ir kartais teikiamų slaugos paslaugų deklaracijos forma
 • Laikinai ir kartais teikiamų akušerijos paslaugų deklaracijos forma
 • Laikinai ir kartais teikiamų Lietuvos Respublikoje paslaugų pagal profesines kvalifikacijas – biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, išplėstinės praktikos slaugytojo, kineziterapeuto masažuotojo, medicinos biologo, medicinos genetiko, medicinos psichologo, optometrininko, paramediko, radiologijos technologo ir skubiosios medicinos pagalbos paramediko deklaracijos forma 

 

     Konsultacijas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir dokumentų pateikimo teikia Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jelinskienė tel. (8 5) 261 5147, el. paštas vaspvt@vaspvt.gov.lt.

 

Informacija atnaujinta 2021-05-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int