2022-12-04, Sekmadienis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimas

 

 1. Profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint Lietuvos Respublikoje dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai

       Recognition of professional qualification to pursue regulated profession assigned under the area of supervision of the Ministry of Health of the Republic of Lithuania, with the exception of the profession of pharmacist and assistant pharmacist (pharmacy technician), in the Republic of Lithuania

 

 2.  Profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint Lietuvos Respublikoje laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai

      Recognition of professional qualification to pursue services within regulated profession assigned under the area of supervision of the Ministry of Health of the Republic of Lithuania, with the exception of the profession of pharmacist and assistant pharmacist (pharmacy technician), on a temporary and occasional basis in the Republic of Lithuania

 

 3.  Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal akušerio profesiją Lietuvos Respublikoje

       Recognition of the professional qualification of midwife to pursue the profession of midwife in the Republic of Lithuania

 

 4. Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje

       Recognition of the professional qualification of midwife to provide midwifery services on a temporary and occasional basis in the Republic of Lithuania

 

 5. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją Lietuvos Respublikoje

       Recognition of the professional qualification of nurse responsible for general care to pursue the profession of nurse responsible for general care in the Republic of Lithuania

 

 6.  Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje

       Recognition of the professional qualification of nurse responsible for general care to provide nursing services on a temporary and occasional basis in the Republic of Lithuania

 

 7. Gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal gydytojo profesiją Lietuvos Respublikoje

      Recognition of the professional qualification of doctor to pursue the profession of doctor in the Republic of Lithuania

 

 8. Gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti medicinos paslaugas Lietuvos Respublikoje

      Recognition of the professional qualification of doctor to provide medical services on a temporary and occasional basis in the Republic of Lithuania

 

 9. Gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal gydytojo odontologo profesiją Lietuvos Respublikoje

       Recognition of the professional qualification of dental practitioner to pursue the profession of dental practitioner in the Republic of Lithuania

 

10. Gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas Lietuvos Respublikoje

      Recognition of the professional qualification of dental practitioner to provide dental care  services on a temporary and occasional basis in the Republic of Lithuania

 

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimas

      Recognition of regulated professional qualifications of nationals of the third countries assigned under the area of supervision of the Ministry of Health of the Republic of Lithuania with the exception of the professional qualification of pharmacist and assistant pharmacist (pharmacy technician)

 

12. Pažymų apie gerą praktiką ir profesinės kvalifikacijos bei ją įrodančių dokumentų atitiktį Direktyvos 2005/36/EB reikalavimams išdavimas

       Issuance of certificates of good practice and compliance of professional qualification and supporting documents to the requirements of Directive 2005/36/EC

Informacija atnaujinta 2020-05-15

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int