POKYČIAI TEIKIANT SKUBIĄJĄ PAGALBĄ

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atkreipia dėmesį, kad nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigalioja skubiosios medicinos pagalbos ir priėmimo skyrių nauji reikalavimai.  Skubioji pagalba skirstoma į kelis lygius ir gali būti teikiama ne tik skubiosios pagalbos skyriuose, bet  ir teritoriniuose skubiosios pagalbos padaliniuose ir skubiosios pagalbos kabinetuose. 

       Ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimo grupė parengė naują tvarką, kurioje detaliai pagal skyrių tipus patvirtinti reikalavimai patalpoms, medicinos priemonėms, sveikatos priežiūros specialistams, jų darbo laikui, kvalifikacijos tobulinimui bei atskirai detalizuoti papildomi skubiosios medicinos pagalbos teikimo vaikams reikalavimai.

       Skubiosios medicinos pagalbos kabinetuose būtų teikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos pagal šeimos gydytojo kompetenciją. Konkretų darbo laiką nustatytų įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į realų poreikį. Ši veikla gali būti vykdoma pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos patalpose arba pagal sutartį kitos įstaigos patalpose.

       Skubiosios medicinos pagalbos skyrius būtų stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos padalinys, kuriame priimami pacientai visą parą, atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos, kitų skubiai reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir planinės hospitalizacijos. Skubiosios medicinos pagalbos skyrius privalo būti aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, bet šis reikalavimas netaikomas Laisvės atėmimo vietų ligoninei, įstaigoms, teikiančioms tik plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas.

       Teritoriniai skubiosios medicinos pagalbos skyriai veiktų daugiaprofilinėse stacionarinėse aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, tačiau kitu nei šias paslaugas teikiančios įstaigos adresu bei dirbtų visą parą. 

       Pagal teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skubiosios medicinos pagalbos skyriai skirstomi į 5 tipus:

       A tipo – esantys  vieno profilio stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose  įstaigose. Šiame skyriuje darbo dienomis ne mažiau kaip 12 valandų per parą turi dirbti atitinkamos  profesinės  kvalifikacijos  gydytojas, visą parą – slaugytojas.

       A1 tipo – esantys pirminio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, kai savivaldybės teritorijoje nėra antrinio lygio stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos. A1 tipo skubiosios medicinos pagalbos skyrių steigimas nėra privalomas. A1 tipo skyriuje darbo dienomis ne mažiau kaip 12 valandų per parą turi dirbti gydytojas, visą parą – slaugytojas. Komandoje su slaugytoju gali dirbti paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai.

       B tipo – esantys daugiaprofilines stacionarines antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, išskyrus mažąsias rajono lygmens ligonines. Šiame skyriuje turi dirbti gydytojas ir slaugytojas. Komandoje su slaugytoju gali dirbti paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai.

       B1 tipo – esantys mažosiose rajono lygmens ligoninėse. Darbo dienomis ne mažiau kaip 12 valandų turi dirbti gydytojas, visą parą – slaugytojas, komandoje su slaugytoju gali dirbti paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai. 

       C tipo – esantys daugiaprofilinėse stacionarinėse tretines  asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose  įstaigose. Skyriuje turi dirbti gydytojas ir slaugytojas. Komandoje su slaugytoju gali dirbti paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai.

       Vaikų B ir C tipo skubiosios medicinos pagalbos skyriuje ir vaikų teritoriniame B ir C tipo skubiosios medicinos pagalbos skyriuje visą parą dirba vaikų ligų gydytojas. Kartu gali dirbti ir kitos profesinės kvalifikacijos gydytojai, kurių medicinos norma suteikia teisę teikti skubiąją medicinos pagalbą vaikams.

       Visuose išvardytuose skyriuose gali dirbti gydytojai, slaugytojai, akušeriai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, jei nuo jų atitinkamos kvalifikacijos įgijimo praėjo ne daugiau kaip penkeri metai,  šie specialistai ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus turi išklausyti ne trumpesnį kaip 36 val. skubiosios  medicinos pagalbos teikimo vaikams ir suaugusiesiems privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą.

       Gydytojai, slaugytojai, akušeriai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, pradėję dirbti minėtuose skyriuose ir kabinete vėliau negu po 5 metų po atitinkamos profesinės kvalifikacijos įgijimo, turi išklausyti ne trumpesnį kaip 36 val. skubiosios medicinos pagalbos teikimo vaikams ir suaugusiesiems papildomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą per pirmuosius darbo skubiosios medicinos pagalbos skyriuje, teritoriniame skubiosios medicinos pagalbos skyriuje, skubiosios medicinos pagalbos kabinete metus.

Atkreiptinas dėmesys, kad būtinos medicinos priemonės, laboratoriniai ir kiti tyrimai  yra detalizuoti pagal skyrių tipus.

       Nustatyta, kad bendruose skubiosios pagalbos skyriuose vaikų srautui skirtos patalpos privalės būti atskirtos nuo suaugusiųjų srauto patalpų, o vaikų apžiūros patalpų, higienos patalpų aplinka turės būti pritaikyta jų poreikiams. Naujame apraše atsisakoma perteklinio reikalavimo palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse privalomai steigti skubiosios pagalbos skyrius. Naujoji tvarka įsigalios lapkričio 1 d., tačiau numatytas pereinamasis laikotarpis – iki 2021 m. sausio 1 d. – per kurį turės būti sukomplektuotos medicinos priemonės. Reikalavimai personalui įsigalios dar vėliau – nuo 2023 m. sausio 1 d.

        „Nauja skubiosios pagalbos įstaigų struktūra galėtų ir turėtų užtikrinti racionalesnį pacientų srautų paskirstymą bei trumpesnį pagalbos laukimo laiką. Pageidaujamų rezultatų sulauksime, jei įstaigos atliks namų darbus, tai yra skirs tinkamą dėmesį personalo kvalifikacijai, paslaugų teikimui visą parą, būtinų medicinos priemonių įsigijimui bei jų priežiūrai“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė. 

 

Informacija atnaujinta 2019-10-15

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int