LICENCIJUOTŲ SPECIALISTŲ GALIMYBĖS IR PRIEVOLĖS

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –  Akreditavimo tarnyba) jau ne kartą yra informavusi visuomenę apie numatomą iki šiol dar nelicencijuotų asmens sveikatos priežiūros specialistų − kineziterapeutų, ergoterapeutų, masažuotojų, dietistų, medicinos psichologų, medicinos biologų, medicinos genetikų, biomedicinos technologų, radiologijos technologų, optometrininkų, paramedikų ir skubiosios medicinos pagalbos paramedikų licencijavimą. Akreditavimo tarnybos specialistai konferencijose, diskusijose, pokalbiuose suteikia kuo išsamesnę informaciją apie būsimą licencijavimo procesą, licencijuotų specialistų galimybes bei prievoles.

       Paskelbus viešą informaciją apie parengtą ir pateiktą visuomenei susipažinti Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projektą, Akreditavimo tarnyba sulaukia daug su tuo susijusių paklausimų. Iš pokalbių ir diskusijų aiškėja, kad ne visi vienodai ir tinkamai supranta teisėtos asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos esmę.

       Dar kartą norime akcentuoti, kad asmens sveikatos priežiūra yra licencijuota fizinių ir juridinių asmenų atitinkama veikla. Kokios veiklos priskiriamos asmens sveikatos priežiūros veikloms, reglamentuota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“, kuriame įvardyti ir šias veiklas vykdantys specialistai.

       Taigi asmens sveikatos priežiūros veikloms priskiriama šių specialistų vykdoma praktika: medicinos, odontologijos, burnos priežiūros specialisto, slaugos, akušerijos, ergoterapeuto, kineziterapeuto, masažuotojo, medicinos genetiko, medicinos biologo, medicinos psichologo, biomedicinos technologo, radiologijos technologo, dietisto, optometrininko, paramediko ir skubiosios medicinos pagalbos paramediko.

       Atkreipiame dėmesį, kad visi šie įvardyti specialistai atitinkama praktika pagal įgytą profesinę kvalifikaciją gali verstis tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją užsiimti sveikatos priežiūra ir teikti atitinkamas licencijuojamas paslaugas.

       Įstaigose, neturinčiose reikiamos licencijos, negali dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistai bei negali būti teikiamos jokios paslaugos, priskiriamos asmens sveikatos priežiūros specialistų kompetencijai. Primename, kad specialisto kompetencija apibrėžiama atitinkamos profesinės kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialisto medicinos normoje.

       Primename, kad už neteisėtą vertimąsi asmens sveikatos priežiūros veikla, tai yra teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas neturint reikiamų licencijų įstaigai ar specialistui, taikoma administracinė atsakomybė.

       „Licencija – tai specialisto statuso pripažinimas bei svarbus įrodymas, kad jis pasirengęs teikti paslaugas, bet taip pat ir prievolė nuolat tobulinti savo kvalifikaciją bei savo veiklą vykdyti licencijuotoje įstaigoje“, – pabrėžia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2019-08-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int