EUnetHTA (2006-2008)

 

 

 

EUnetHTA: Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo europinis tinklas

                                                                                           
Aktualumas

 

Europos Sąjungos sveikatos srities pranešime “Geriausios praktikos” teigiama, kad sveikatos priežiūros technologijų vertinimas Europoje organizuojamas ir įgyvendinamas, laikantis tik tos šalies nuostatų. Dėl nestandartizuotos sveikatos priežiūros technologijų (toliau - SPT) vertinimo ataskaitų struktūros yra sunkiau įvairiapusiškai dalintis tarptautinių vertinimų rezultatais ir juos pritaikyti, todėl EUnetHTA projektu siekta sukurti tvarią organizacinės struktūros ir metodų sistemą, tobulinančią sveikatos priežiūros technologijų vertinimą Europos regione ir bendradarbiavimą šioje srityje.

Sveikatos priežiūros technologijos – tai metodai, metodikos, procedūros, įranga, vaistai, kuriuos naudoja sveikatos priežiūros specialistai, teikdami sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. Taip pat pagalbinės technologijos, būtinos teikti sveikatos priežiūros paslaugas bei organizuoti sveikatos priežiūrą. Plačiau čia.

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas yra sveikatos politikos tarpdisciplininių tyrimų forma, sistemiškai analizuojanti sveikatos priežiūros technologijų taikymo medicinines, socialines, etines ir ekonomines pasekmes ir suteikianti moksliškai pagrįstą informaciją, reikalingą sprendimams priimti. Plačiau čia.

 

Projekto nariai

 

EUnetHTA projektas (2006-2008) siekė apjungti nacionalinius koordinavimo centrus, tyrimo institutus bei sveikatos apsaugos ministerijas. Šiame projekte dalyvavo 63 partneriai iš 32 šalių. EUnetHTA tinkle dalyvavo 25 ES šalys, Norvegija, Islandija, Šveicarija ir kitos ES nepriklausančios šalys – JAV, Kanada, Australija ir Izraelis.

 

Projekto aprašymas

 

EUnetHTA projektas finansuojamas Europos Komisijos.

Projekto tikslas – sukurti efektyvų ir savarankišką europinį tinklą, leidžiantį keistis informacija ir paremti sveikatos priežiūros politikos kūrėjus.

EUnetHTA projektu siekiama kelti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugumą, efektyvumą Europos regione ir už jo ribų, vykdant visapusišką ir koordinuotą SPT vertinimą.

 

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti europinio tinklo sistemos struktūrą.
 • Sukurti bendras vertinimo priemones, kurias būtų galima įgyvendinti visose šalyse.
 • Parengti veiksmingas metodikas SPT vertinimo ataskaitų perdavimui Europos šalyse.
 • Parengti komunikacijos ir ataskaitų kontrolės strategiją, siekiant tvarkyti bei platinti SPT vertinimo rezultatus.
 • Įdiegti veiksmingą priežiūros sistemą, siekiant nustatyti sveikatos priežiūros technologijas, turinčias didžiausią įtaką pacientams bei sveikatos apsaugos sistemai.
 • Sukurti paramos sistemą šalims, neturinčioms įgaliotų SPT vertinimo institucijų.

Darbo grupės

 

Siekiant įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius, projektą vykdė 8 atskiros darbo grupes (DG).  

DG1 - Koordinavimas

Siekiama sukurti organizacinius ir struktūrinius pamatus efektyviam ir pastoviam Europos tinklui.

DG2 - Komunikacija

Siekiama įgyvendinti tikslingos informacijos sklaidos ir SPT vertinimo koordinavimo tikslus.

DG3 - Įvertinimas

Vykdomas stebėjimas ir auditas bei kontroliuojamas projekto vykdymas visose darbo grupėse.

DG4 - Bendras vertinimo modelis

Siekiama sukurti bendrą metodinę SPT vertinimo struktūrą, paremtą geriausia praktika.

DG4 Priemonės

Tarptautinėje sveikatos priežiūros aplinkoje svarbu tiksliai ir aiškiai apibrėžti SPT vertinimo aspektus. Ypač svarbu nustatyti tyrinėjimo sritis, nepriklausančias nuo šalies, regiono sveikatos sistemos. Sveikatos priežiūros technologijų įvairovė (vaistai, prietaisai, intervencijos ir pan.) reikalauja skirtingų požymių įvertinimo. Projekto metu siekiama sukurti 2 pagrindinius modelius: pirmas – terapinių ir chirurginių intervencijų, antras – diagnostinių technologijų. Šiais modeliais siekiama išspręsti dvi pagrindines problemas: galimas konteksto variacijas ir aiškios SPT vertinimo struktūros trūkumą. Šių modelių įgyvendinimas pagerintų tarptautinį bendradarbiavimą sveikatos priežiūros srityje.

DG5 - Pritaikymas

Siekiant užtikrinti geresnį atliktų vertinimų panaudojimą, yra atsižvelgiama į kiekvienos šalies socialinę, politinę, ekonominę padėtį bei sveikatos sistemos ypatumus, kuriamos atitinkamos priemonės.

DG6 - SPT vertinimas ir sveikatos politika

Siekiama įrodyti SPT vertinimo reikalingumą vartotojams bei paskatinti SPT vertinimo rezultatų diegimą sveikatos priežiūros politikoje.

DG7 - Naujosios technologijos

Siekiama kontroliuoti sveikatos priežiūros technologijų vystymąsi, pateikti informaciją bei konkrečius rezultatus.

DG8 - SPT vertinimo įdiegimo sistema

Siekiama teikti pagalbą šalims, neturinčioms patirties SPT vertinimo srityje.

 

Rezultatai

 

„EUnetHTA (2006-2008)” pasiekti rezultatai:

 • Sukurtas sveikatos priežiūros technologijų vertinimo modelis („Core HTA model“);
 • Sukurta visapusiška, įrodymais pagrįsta sveikatos priežiūros technologijų SPT vertinimo struktūra – 2 pagrindiniai modeliai:
  • terapinėms/chirurginėms technologijoms;
  • diagnostinėms technologijoms.
 • Atlikti bandomieji sveikatos priežiūros technologijų vertinimai: terapinei/chirurginei technologijai („Drug-eluting stents“) ir diagnostinei technologijai („Multislice CT coronary angiography“).
 • Parengtas SPT vertinimo modelio vadovas („A Handbook on Core HTA“).
 • Parengtos SPT vertinimo adaptavimo rekomendacijos, kurios leidžia pritaikyti vienos šalies atliktą vertinimą kitoje šalyje („An Adaptation Toolkit“).
 • Išleistos knygos:
  • „Health technology assessment and health policy-making in Europe“;
  • „A handbook on HTA capacity building“;

Plačiau apie projektą ir pasiektus rezultatus čia arba žurnale: International Journal on Technology Assessment in Health Care, Volume 25, SupplementS2, December 2009.

 

Informacija atnaujinta 2021-11-26

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int