SPECIALISTU LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

I. FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. NagrinÄ—ja prašymus ir kitus dokumentus sudÄ—tingais klausimais dÄ—l administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudÄ—tingais klausimais dÄ—l paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinÄ—jimÄ…, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimÄ….

4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

9. Vertina visus dokumentus, susijusius su licencijų sveikatos priežiÅ«ros specialistams išdavimu.

10. Tvarko Sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrÄ… (LICREG), teikia siÅ«lymus dÄ—l sprendimo išduoti ar atsisakyti išduoti sveikatos priežiÅ«ros specialisto licencijÄ…, rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus, informacinius pranešimus ir kt.

11. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

12.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertÄ— aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.2. studijų kryptis – medicina (arba);

12.3. studijų kryptis – visuomenÄ—s sveikata (arba);

12.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

12.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

12.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertÄ— aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.7. darbo patirties sritis – sveikatos sistemos srityje;

12.8. darbo patirtis srityje – 1 metai.

 

Informacija atnaujinta 2021-03-01

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int