Privalu užtikrinti kokybiškas psichikos sveikatos paslaugas

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) vis dažniau gauna informacijos, kad sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose teikiamos ambulatorinės pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos,  nesilaikoma teisės aktų reikalavimų. Be to, atliekant įstaigų licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą, tiek planinę, tiek neplaninę, nustatoma, kad neužtikrinamas visos komandos, tai yra gydytojo psichiatro, psichikos sveikatos slaugytojo, socialinio darbuotojo ir medicinos psichologo, darbas bei reikiama paslaugos trukmė.

       Teikiant ambulatorines pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – psichikos sveikatos paslauga) turi būti užtikrintas specialistų komandos (gydytojo psichiatro, psichikos sveikatos slaugytojo, socialinio darbuotojo ir medicinos psichologo) darbas. Be to, psichikos sveikatos paslaugas privalu teikti ne trumpiau kaip 6 val. kiekvieną darbo dieną.

       Kviečiame laiku ir atsakingai įsivertinti, ar įstaiga atitinka psichikos sveikatos paslaugų teikimo reikalavimus. Pabrėžiame, kad labai svarbu, jog pacientams psichikos sveikatos paslaugos būtų prieinamos, kokybiškos ir atitiktų teisės aktų reikalavimus.

       Kai komandoje nėra gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, psichikos sveikatos paslaugas vaikams gali teikti gydytojas psichiatras. Vaikų konsultavimui turi būti įrengta atskira patalpa. Psichikos sveikatos centre laikinai nesant gydytojo psichiatro, psichikos sveikatos paslaugas pilnamečiams pacientams gali teikti gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras pagal normoje nustatytą kompetenciją.

       Primename, kad teikiant psichikos sveikatos paslaugas būtina užtikrinti ir vykdyti pagalbą savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ar išgyvenusiems asmenims. Savižudybės grėsmę nustato ir profesionalią emocinę pagalbą gali suteikti gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas ir mokyklos psichologas bei kiti sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, išklausę emocinės pagalbos teikimo savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui mokymo programą ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą.

       Psichosocialinio vertinimo paslauga turi būti suteikta savižudybės grėsmės nustatymo dieną, bet ne vėliau kaip per 12 val. nuo kreipimosi į įstaigą.

       Jei pagalbos teikėjas negali užtikrinti saugaus savižudybės grėsmę patiriančio asmens patekimo į įstaigą, teikiančią psichosocialinio vertinimo paslaugas, arba savižudybės grėsmę patiriantis asmuo atsisako siūlomos pagalbos, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu, o iki atvykstant greitosios medicinos pagalbos brigadai teikti savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui emocinę pagalbą.

       Organizuojant įstaigoje psichikos sveikatos paslaugas privalu užtikrinti nustatytus reikalavimus, tai yra būtinas visos komandos darbas ir reikiama paslaugos teikimo trukmė visus metus, taip pat ir atostogų laikotarpiu.

       Rekomenduojame įvertinti ir koreguoti įstaigų interneto svetainėse skelbiamą informaciją apie teikiamas psichikos sveikatos paslaugas, tai yra skelbti dirbančių specialistų pareigas, kontaktus, tikslius jų darbo laikus bei kita.

       „Gerbiami įstaigų vadovai, prašome įsivertinti savo galimybes teikti psichikos sveikatos paslaugas,  jeigu tampa akivaizdu, kad negalėsite užtikrinti atitikties teisės aktų reikalavimams, būtina patikslinti Jūsų įstaigos licenciją, pateikiant prašymą dėl jos sustabdymo  ar panaikinimo. Toks veiksmas būtų vertintinas kaip sąžiningas ir atsakingas pacientų atžvilgiu“, – siūlo Akreditavimo tarnybos  direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2019-06-05

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int