Visi sveikatos priežiūros specialistai bus licencijuojami nuo 2022 metų

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –  Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad parengtame Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projekte numatyta licencijuoti iki šiol dar nelicencijuotus  šiuos asmens sveikatos priežiūros specialistus – kineziterapeutus,  ergoterapeutus, masažuotojus, dietistus, medicinos psichologus, medicinos biologus, medicinos genetikus, biomedicinos technologus, radiologijos technologus, optometrininkus, paramedikus ir skubios medicinos paramedikus.

      Paskelbus viešą informaciją apie parengtą ir pateiktą visuomenei susipažinti Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projektą, Akreditavimo tarnyba sulaukia daug su tuo susijusių paklausimų. Teiraujamasi, ar jau galima teikti paraiškas licencijai gauti, kokius dokumentus reikia teikti, kiek ir kokių tobulinimosi valandų privalu turėti bei kita.

      Pateikiame svarbią informaciją apie numatomą naujų sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo eigą.

Naujų asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą bus galima pradėti tik tuomet, kai Lietuvos Respublikos Seimas patvirtins šiuo metu derinamą Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projektą. Be to, įsigaliojusių įstatymo nuostatų pagrindu bus būtina parengti ir sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti  lydimuosius teisės aktus, kuriuose bus detalizuota licencijavimo procedūra, patvirtintos paraiškų formos, nustatyti privalomojo ir papildomojo tobulinimo mastai bei kita. 

      Įstatymo projekte numatyta, kad atitinkamos praktikos licencijos įvardytiems asmens sveikatos priežiūros specialistams bus privalomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

      Kol derinamas pateiktas įstatymo projektas, aktyviai rengiamos naujos ir peržiūrimos anksčiau parengtos licencijuoti numatomų asmens sveikatos priežiūros specialistų medicinos normos. Jose ne tik apibrėžiama atitinkamų specialistų kompetencija, bet ir įvardijama, kokį profesinį pasirengimą turintys asmenys laikomi įgijusiais atitinkamą asmens sveikatos priežiūros specialisto kvalifikaciją. 

      Licencijuoti įvardytus specialistus numatoma atsižvelgiant į tai, kad jie tiesiogiai dalyvauja teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, o jos turi būti saugios ir kokybiškos.

      „Iš esmės siūlomas licencijavimo modelis yra analogiškas šiuo metu jau vykdomo gydytojų, slaugytojų, akušerių, gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo modeliui, taigi pati licencijavimo procedūra yra padiktuota jau turimos ilgametės šios srities patirties. Apie numatomą būsimo licencijavimo pradžią Akreditavimo tarnyba visais įmanomais būdais informuos tiek pačius asmens sveikatos priežiūros specialistus, tiek jų profesines draugijas, asociacijas bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų administracijas“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2019-05-31

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int