Atsakingas kalbėjimas − neatsiejama mediko pareiga

 

      Šiuo metu Lietuvoje ir kitose Europos šalyse vyksta tymų protrūkis. Vienintelė veiksminga tymų suvaldymo priemonė – aukštos skiepijimo aprėptys visose amžiaus grupėse ir visose teritorijose. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) ragina medikus ne tik tinkamai atlikti savo profesinę pareigą, bet ir atsakingai kalbėti, nes asmeniniai gydytojo įsitikinimai neturi pakenkti pacientui.     

      Gydytojas − ypatingos profesijos atstovas, todėl jam keliami aukštesni teisniai ir etiniai elgesio standartai, įskaitant komentarus, pasisakymus, kurie turi atitikti medicinos mokslo ir praktikos žinias. Gydytojo prievolė ne tik diagnozuoti ir gydyti ligas, bet ir suprantamai bei laiku informuoti pacientą apie sveikatą bei profilaktines, diagnostikos ir gydymo procedūras, alternatyvių procedūrų panaudojimo galimybes bei riziką.

      Nepaisant Pasaulio sveikatos organizacijos bei kitų tarptautinių organizacijų, medikų profesinių draugijų rekomendacijų ir mokslinių tyrimų duomenų, pastaruoju metu viešojoje erdvėje susiduriama su gydytojų išsakomomis abejonėmis vakcinacijos tikslingumu, veiksmingumu bei saugumu.

       Akreditavimo tarnyba pažymi, jog gydytojas yra licencijuojamas sveikatos priežiūros specialistas, kurio teisės, pareigas ir profesinę kompetenciją apibrėžia atitinkamos medicinos normos. Vadovaudamasis šeimos gydytojo medicinos norma, šeimos gydytojas turi išmanyti ligų gydymą bei jų profilaktikos principus, įrodymais pagrįstos medicinos principus, imunoprofilaktikos principus. Šeimos gydytojas privalo nuolat tobulinti įgytą kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę medicinos mokslo ir praktikos pažangą.

       Primename, kad mediko pareiga yra ne tik tobulinti savo profesinę kvalifikaciją ar laikytis licencijuojamos veiklos sąlygų, bet ir pareiga nediskriminuoti pacientų dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės  padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, gerbti pacientų teises, jų nepažeisti, laikytis gydytojo profesinės etikos principų. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme  įtvirtinta  paciento teisė į kokybiškas paslaugas, kurios apima ir prevencines paslaugas.

      Kaip akcentuoja Lietuvos bioetikos komitetas, atlikdamas savo profesines pareigas gydytojas, remdamasis Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodeksu, yra nepriklausomas, tik tai turi būti derinama su pareiga vadovautis šiuolaikinėmis medicinos žiniomis ir teikti tik kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas bei principu, kad asmeniniai gydytojo įsitikinimai neturi pakenkti pacientui.              

       Atsižvelgiant į galiojančius etinius ir teisinius aspektus bei didėjantį sergamumą ligomis, nuo kurių apsaugo tik skiepai, sveikatos priežiūros specialistai raginami susilaikyti nuo viešų pasisakymų, keliančių nepagrįstas abejones dėl vakcinacijos efektyvumo ir saugumo. Anot Pasaulio sveikatos organizacijos abejojimas vakcinomis yra viena iš dešimties didžiausių grėsmių visuomenės sveikatai. Todėl gydytojai bei kiti sveikatos priežiūros darbuotojai, atsakingi už vakcinaciją, kviečiami elgtis atsakingai ir neklaidinti pacientų išsakydami savo asmeninę nuomonę apie nepagrįstai neigiamą skiepų poveikį.

       Lietuvos bioetikos komiteto nuomone, etiniai gydytojų įsipareigojimai nesibaigia, kai gydytojas tiesiogiai neteikia sveikatos priežiūros paslaugų pacientui. Šie įsipareigojimai privalomi gydytojui ne tik klinikinėse situacijose – tai pasakytina ir apie bendravimą su žiniasklaida, pasisakymus ar komentarus viešoje erdvėje. Taigi, net ir neatlikdamas profesinių pareigų, gydytojas turi vengti elgesio ir viešų pasisakymų, kurie galėtų diskredituoti gydytojo vardą, kenkti jo asmeniniam ir gydytojo profesijos prestižui ir taip silpninti visuomenės pasitikėjimą gydytojo profesija.

       „Sveikatos priežiūros specialisto darbas reikalauja ne tik profesionalumo, bet ir kantrybės, savitvardos, atidumo, net pasišventimo. Šios profesijos atstovai gelbsti žmonių gyvybes, todėl mediko balsas, viešai išsakytos mintys turi ypatingą svarbą bei poveikį. Viliuosi, kad gydytojai supranta situacijos, įvykus infekcinių susirgimų protrūkiui, rimtumą bei savo profesinę pareigą, todėl neprireiks nagrinėti neatsakingo veikimo ar kalbėjimo žalingų pasekmių pacientų sveikatai“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

 

Informacija atnaujinta 2019-05-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int