Europos sveikatos technologijų vertinimo projekto perspektyvos

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) nuo 2009 m. dalyvauja EUnetHTA organizacijos veiklose ir tęsia tarptautinius įsipareigojimus projekto „Joint Action 3“ (toliau – JA3) etape. EUnetHTA – tai Europos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tinklas, jungiantis Europos šalių nacionalines sveikatos priežiūros technologijų vertinimo institucijas, kurių bendradarbiavimas naudingas tiek Europos sveikatos priežiūros sistemoms, tiek nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu. Akreditavimo tarnybos specialistai kartu su kitomis šalimis narėmis atlieka jungtinius sveikatos priežiūros technologijų vertinimus bei dalijasi gerąja patirtimi.

       Akreditavimo tarnybos atstovė šį mėnesį dalyvavo Amsterdame (Nyderlandai) vykusiame Europos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tinklo 3-ojo projekto etapo – EUnetHTA Joint Action 3 – suvažiavime (Asamblėjoje) ir Forume. Suvažiavime dalyvavo maždaug 80 organizacijų atstovai iš 30 Europos šalių.

       Projekto JA3 visos veiklos yra suskirstytos į 7 darbo grupes, taigi suvažiavimo metu pristatyta informacija apie projekto trečiuosius darbo metus. Akreditavimo tarnybos specialistai aktyviai dalyvauja dviejų darbo grupių veiklose – kartu su kitomis EUnetHTA šalimis narėmis atlieka jungtinius sveikatos priežiūros technologijų vertinimus, dalijasi gerąja patirtimi.

       Projektas sulaukė daug dėmesio ne tik iš EUnetHTA projekte dalyvaujančių agentūrų, bet ir iš sveikatos technologijų gamintojų, farmacinių kompanijų bei kitų suinteresuotų pusių, suprantančių šio tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, ir yra sėkmingai tęsiamas.

       Suplanuota JA3 projekto pabaiga yra 2020 m., bet dar liko nemaža dalis nepabaigtų darbų. Pristatyta itin svarbi žinia – galimai projektas bus pratęsiamas dar 12 mėnesių, tai yra iki 2021 m.

Pasidžiaugta, jog dėl galimo JA3 projekto pratęsimo bus daugiau laiko įsiklausyti į šalių narių pastabas ir priimti konsensusą. Akcentuota, jog yra labai svarbus bendradarbiavimo tarp šalių narių tęstinumo užtikrinimas pasibaigus projektui.

        Labai svarbu užtikrinti geresnę atliekamų vertinimų kokybę, mažinti darbų dubliavimą, plačiau pasinaudojant jau atliktais sveikatos technologijų vertinimais, šalyse narėse naudoti bendras metodikas.

Diskutuota apie iššūkius, su kuriais susiduriama plėtojant sveikatos technologijų vertinimo sistemas Europos šalyse. Pabrėžta, jog agentūroms, dalyvaujančioms bendrai atliekamuose vertinimuose, yra naudinga tarptautinė patirtis, kuriami ryšiai tarp specialistų.

       Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė akcentuoja: „Ypatingai svarbu įtraukti pacientus į sveikatos technologijų vertinimus, nes tai leidžia pažvelgti į nagrinėjamą ligą, naudojamus gydymo metodus ir pasiekiamus rezultatus iš paciento perspektyvos. Juk iš esmės sveikatos technologijų vertinimo tikslas – padėti sergančiajam, naudojant pačias efektyviausias priemones.“

       Baigiant susitikimą pabrėžta būtinybė agentūroms aktyviai bendrauti tarpusavyje ir dalyvauti JA3 projekto veikloje, teikti savo pastabas.

 

Informacija atnaujinta 2019-04-25

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int