Konkursai į valstybės tarnybą

 

Skelbimo Nr.: 45688

Skelbimo data: 2020-11-05

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 9,00

Pareigybės aprašymas:

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. teisė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. korupcijos prevencija.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra medicinos priemonių teisė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. korupcijos prevencija.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

9. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.

10. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

13. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

14. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

15. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

16. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

17. Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

19. Organizuoja korupcijos prevencijos programų, jų įgyvendinimo priemonių parengimą ir dalyvauja jų įgyvendinime, vykdo kitus su korupcijos prevencija susijusius darbus.

20. Padeda skyriaus vedėjui koordinuoti veiksmus, reikalingus atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslui ir uždavinių pasiekimui užtikrinti, vykdo reikalingus darbus šioje srityje.

21. Rengia vidaus teisės aktus Tarnybos veiklos klausimais.

22. Nuolat seka teisės aktų kaitą jam priskirtoje srityje, operatyviai informuoja skyriaus vedėją apie aktualius teisės aktų pakeitimus.

23. Tvarko skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį, skelbia Tarnybos parengtus norminius teisės aktų projektus ir tarnybos išvadas dėl Tarnybos pateiktų kitų institucijų ir įstaigų norminių teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – teisė (arba).

25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

25.1. kalba - anglų arba prancūzų arba vokiečių;

25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

26.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

26.2. organizuotumas - 3 lygis;

26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

26.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

26.5. komunikacija - 3 lygis.

27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

27.1. įžvalgumas - 3 lygis;

27.2. informacijos valdymas - 3 lygis;

27.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

 

Susipažinau

_______________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

_______________

(Data)

 


Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Anglų arba prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimą B1 lygiu patvirtinantys dokumentai.

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė

Telefonas: 8 5 219 6821

El.paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį  https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/65827 )

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-11-05

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int