Reikalavimai

 

 

Medicinos priemonių naudojimą ir priežiūros reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigose reglamentuoja  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašas.

 

Vadovaujantis minėtuoju aprašu, techninės būklės tikrinimas privalomas šioms medicinos priemonėms:

 

1. Neimplantuojamoms aktyviosioms medicinos priemonėms:

1.1. gaminantiems ir naudojantiems elektros energiją tiesioginiam nervų ir/arba raumenų ar širdies aktyvumui įtakoti (įskaitant defibriliatorius);

1.2. intrakardiniam matavimui, naudojant elektrinius matavimo zondus;

1.3. gaminantiems ir naudojantiems bet kokio tipo energiją tiesioginei koaguliacijai, audiniams suardyti arba nuosėdoms organuose susmulkinti;

1.4. tiesioginio priverstinio kraujotakos sistemoms, papildytų medžiagomis ar skysčiais (tarp jų ir endogeniniais) papildomo slėgio dėka (pavyzdžiui, dializės įranga, širdies-plaučių įrangos kraujo siurbliai ir kt.);

1.5. dirbtinio plaučių vėdinimo prietaisams su arba be anestezijos;

1.6. terapijai naudojamoms barokameroms;

1.7. terapijai naudojamiems hipotermijos ar hipertermijos prietaisams;

1.8. atomo branduolio magnetiniam rezonansui (su vaizdo apdorojimo priemonėmis);

1.9. terapijai naudojamiems elektromagnetinės spinduliuotės prietaisams.

2. Diagnostikos ir terapijos medicinos priemonėms, skleidžiančioms jonizuojančiąją spinduliuotę.

3. Kūdikių inkubatoriams.

4. Aktyviųjų implantuojamų medicinos priemonių neimplantuojamoms aktyviosioms dalims.

5. Sterilizatoriams.

 

Asmenys, ketinantys atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą, turi atitikti LR sveikatos sistemos įstatymo 592 str. 5 dalyje nustatytus reikalavimus:

1) turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, atitinkantį numatomų darbų sritį, arba tokį išsilavinimą turinčius darbuotojus;

2) turėti būtinus įrenginius ir kitas darbo priemones ir, jei medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą šie asmenys numato atlikti savo patalpose, įrengtas patalpas medicinos priemonėms tikrinti ir bandymams atlikti;

3) turėti tikrinimo procedūrų aprašus, kuriuose išsamiai aprašyta konkrečios medicinos priemonės techninės būklės tikrinimo eiga.

 

Prieš pradėdami techninės būklės tikrinimą, asmenys turi gauti Akreditavimo tarnybos pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą, kuris išduodamas pagal Pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą, išdavimo bei informacijos apie vykdomą medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimo  tvarkos aprašrą.

 

Techninės būklės tikrinimo procedūrose bei techninės būklės tikrinimo protokole rekomenduojama pateikti šią informaciją.

 

Už pažymėjimo išdavimą imama Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava 145 EUR.

 

Taip pat vadovaujantis aprašo 401 punktu, sveikatos priežiūros įstaiga Akreditavimo tarnybai turi pateikti informaciją apie šioje įstaigoje pagamintas ir naudojamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 5 straipsnio 5 dalyje nurodytas medicinos priemones. Informacija Akreditavimo tarnybai turi būti pateikta Informacijos apie asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagamintas medicinos priemones tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

Informacija atnaujinta 2021-05-27

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int