Jungtiniai sveikatos technologijų vertinimai taupo resursus

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovė Vitalija Mazgelė dalyvavo EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment) sveikatos priežiūros technologijų vertinimo projekto etapo „Joint Action 3“ 7-osios (“Nacionalinis įgyvendinimas”) darbo grupės susitikime Zagrebe, Kroatijoje. EUnetHTA – vienintelė Europos šalių sveikatos priežiūros technologijų vertinimo institucijas bei veiklas vienijanti ir koordinuojanti organizacija, kurios tikslas – sutelkti Europos šalių nacionalines institucijas dalytis patikima, savalaike bei objektyvia informacija, reikalinga atliekant sveikatos technologijų vertinimą. Susitikime dalyvavo daugiau nei 50 sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ekspertų iš 29 šalių, taip pat ir atstovai iš Europos Komisijos.
       Siekiama sudaryti palankias prielaidas institucijoms efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius, laiko ir finansų išteklius atliekant sveikatos technologijų vertinimus, keistis žiniomis ir patirtimi bei skleisti gerąją praktiką taikomų metodų bei organizavimo procesų srityje.
      7-ajai darbo grupei vadovauja Didžiosios Britanijos Nacionalinis sveikatos ir klinikinės kompetencijos institutas (NICE) bendradarbiaudamas su Italijos Nacionaline regioninių sveikatos priežiūros paslaugų agentūra (Agenas).
Europos Komisijos atstovė pabrėžė, kad Europos Parlamento ir Europos Komisijos siekis – bendras Europos valstybių susitarimas (reglamentas) dėl sveikatos technologijų vertinimo veiklos ir reguliavimo po 2020 metų. Akcentuota, kad tai puikus įrankis, padedantis priimti moksliniais įrodymais pagrįstus sprendimus. Be to, būtina reikiamos informacijos sklaida ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas.
      Vienas iš tvaraus sveikatos technologijų vertinimo bendradarbiavimo modelio tikslų, nurodomų reglamente, yra „skatinti priemonių, procedūrų ir metodų konvergenciją“. Šios darbo grupės vienas iš uždavinių buvo parengti Įgyvendinimo strategiją – bendrų principų, atsakomybių ir veiksmų rinkinį, kurį, siekdamos paremti nacionalinį įgyvendinimą, nustatė EUnetHTA valstybės narės. Šios strategijos pagrindiniai principai – jungtinis sveikatos technologijų vertinimas, atitinkantis naudotojų poreikius.
      7-osios darbo grupės renkami ir analizuojami duomenys rodo, kad didėja EUnetHTA jungtinių sveikatos technologijų vertinimų naudojimas valstybėse narėse. Savo patirtį įgyvendinant EUnetHTA jungtinius vertinimus regioniniame bei nacionaliniame lygmenyje pristatė Nyderlandų, Kroatijos, Prancūzijos, Lenkijos, Ispanijos, Vengrijos atstovai. Visi buvo tos pačios nuomonės, kad EUnetHTA jungtiniai vertinimai padeda sutaupyti laiko bei resursų regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu.
      Diskusijų metu buvo aptarta, su kokiais iššūkiais susiduria EUnetHTA valstybės narės nacionaliniame, regioniniame ar vietiniame lygmenyje prisitaikydamos EUnetHTA jungtines priemones ir  procedūras. Išryškinti pagrindiniai iššūkiai, tokie kaip kalbos barjeras, vertinimų savalaikiškumas, gebėjimų ugdymas. Diskusijos metu prieita prie išvados, kad kalbos barjeras galėtų būti peržengtas ir įrankių, gairių bei metodikų naudojimas pagerėtų, jei reikiama informacija būtų išversta į visas ES kalbas.
      Ateinančiais metais planuojama tęsti informacijos apie nacionalinį įgyvendinimą rinkimą, tobulinti rezultatų apie nacionalinio įgyvendinimo sėkmingumą pateikimą, rengti internetinius seminarus.
      „Lietuvai svarbu ir naudinga tiek turėti galimybę įgyti patirtį atliekant jungtinius vertimus, tiek savo kasdieniniame darbe panaudojant sukurtus sveikatos technologijų vertinimo įrankius, gaires bei metodikas. Bendradarbiavimas su kitomis Europos Sąjungos šalimis, dalijimasis  gerąja patirtimi  leidžia efektyviau panaudoti turimus finansinius bei žmogiškuosius išteklius“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 


 

Informacija atnaujinta 2019-03-20

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int