NUMATOMA LICENCIJUOTI VISUS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUS

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad parengtas ir pateiktas visuomenei susipažinti Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projektas, kuriuo numatoma nuo 2020 m. licencijuoti visus asmens sveikatos priežiūros specialistus.
       Šiuo teisės aktu siekiama reglamentuoti asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurių veikla  iki šiol nebuvo licencijuojama, tai yra kineziterapeutų, kineziterapeutų padėjėjų, ergoterapeutų, ergoterapeutų padėjėjų, slaugytojų padėjėjų, masažuotojų, dietistų, medicinos psichologų, medicinos biologų, medicinos genetikų, biomedicinos technologų, radiologijos technologų, optometrininkų, paramedikų ir skubios medicinos paramedikų, vertimosi asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvos Respublikoje sąlygas, nustatyti  jų profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas, teisės verstis asmens sveikatos priežiūros praktika įgijimo, įgyvendinimo ir panaikinimo sąlygas,  profesines teises ir pareigas. Šiems specialistams numatoma suteikti atitinkamos praktikos licencijas.
      Licencijuoti įvardytus specialistus numatoma atsižvelgiant į tai, kad jie tiesiogiai dalyvauja teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, o jos turi būti saugios ir kokybiškos. Išduota galiojanti licencija užtikrintų, kad asmens sveikatos priežiūros praktika užsiimantis specialistas turi teisę gyventi ir dirbti Lietuvoje, yra įgijęs atitinkamą profesinę kvalifikaciją, moka valstybinę lietuvių kalbą, neserga ligomis, trukdančiomis verstis atitinkama praktika, ir tobulina savo profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. atitinka keliamus licencijos išdavimo reikalavimus. Vykdant licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą būtų užtikrinama šių specialistų nuolatinio profesinio tobulinimosi priežiūra. Visa tai sudarytų sąlygas kokybiškiau ir saugiau teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
      Iš esmės siūlomas licencijavimo modelis yra analogiškas šiuo metu jau vykdomo gydytojų, slaugytojų, akušerių, gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo modeliui, taigi pati licencijavimo procedūra yra padiktuota jau turimos ilgametės šios srities patirties.
      Dėl poreikio licencijuoti visus sveikatos priežiūros specialistus apklausta daugybė suinteresuotų atstovų. Pastabas ir pasiūlymus jau pateikė apie 30 juridinių asmenų – profesinės organizacijos, asociacijos, mokymo institucijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kt. Didžioji dauguma pritaria, kad reikia licencijuoti įstatymo projekte įvardytų asmens sveikatos priežiūros specialistų praktiką, ir mano, kad tai padėtų užkirsti kelią neteisėtai veiklai, prisidėtų prie asmens sveikatos priežiūros saugos ir pagerintų asmens sveikatos priežiūros kokybę. 
      „Siekis nuo kitų metų licencijuoti visus specialistus, dalyvaujančius asmens sveikatos priežiūroje, neabejotinai dar geriau užtikrins pacientų saugą. Kita vertus, tai kiek padidins administracinę naštą, todėl mes atsakingai analizuojame visus galimus aspektus, tiek teigiamus, tiek neigiamus. Tuo tikslu konsultuojamės su specialistų asociacijomis, draugijomis bei visuomene ir esme atviri racionaliems pasiūlymams“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 


 

Informacija atnaujinta 2019-03-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int