Kviečiame užtikrinti nustatytus reikalavimus

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena, kad pakeitus teisės aktus, reglamentuojančius reanimacijos, radiologijos ir stacionarinių chirurgijos bei vidaus ligų paslaugų teikimą, asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo užtikrinti nustatytus reikalavimus.
       Kviečiame laiku ir atsakingai įsivertinti, ar įstaiga atitinka stacionarinių asmens sveikatos priežiūros  paslaugų teikimo reikalavimus, skiriant ypatingą dėmesį, kad reikiamos paslaugos būtų užtikrinamos visą parą šiuose skyriuose: priėmimo-skubiosios  pagalbos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, o taip pat atliekant laboratorinius tyrimus, teikiant radiologijos, echoskopijos bei endoskopijos paslaugas. Esant reikalui būtina patikslinti  įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, pateikiant prašymą bei reikiamus dokumentus.
       Pakartotinai  informuojame, kad jau įsigaliojo šie pakeisti teisės aktai:
       -  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo, reglamentuojančio reanimacijos paslaugų teikimą, pakeitimai (2018 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-266 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V-1116 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-827 „Dėl Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“), kurie nustato,  kad ,,įstaigos, teikiančios reanimacijos paslaugas, privalo pačios tuo pačiu veiklos adresu teikti  laboratorinės diagnostikos paslaugą ir užtikrinti, kad nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 min. nuo ėminio paėmimo, būtų atliekami šie tyrimai [...]“
       - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-881 „Dėl radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimas (2017 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. V-889), kuris nustato, kad stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose radiologijos technologas dirba visą parą, gydytojas radiologas – ne trumpiau kaip 7 valandas per parą.
       - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo, reglamentuojančio  vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus bei stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus, pakeitimai (Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos ministro 2017-11-23 įsakymas Nr. V-1337 ,,Dėl bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų  stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“), kurie detalizuoja radiologijos, echoskopijos ir endoskopijos paslaugų teikimą, taip pat paros užtikrinimą ir kt.  
       - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo, reglamentuojančio   vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus bei stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus, pakeitimai (2017 m. liepos 20 d. Nr. V-894 ,,Dėl  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“), kurie detalizuoja radiologijos, echoskopijos ir endoskopijos paslaugų teikimą, taip pat paros užtikrinimą ir kt.  
       Akreditavimo tarnyba, atlikdama planinius tikrinimus bei licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą, vertins teikiamų paslaugų atitikimą teisės aktų, taip pat ir aukščiau išvardytų naujai įsigaliojusių ministro įsakymų, reikalavimams.
 

Informacija atnaujinta 2019-01-28

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int