Efektyvus būdas geriau apginti vartotojų teises

 

         Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) iniciatyva įvyko susitikimas su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  (toliau – Vartotojų teisių apsaugos tarnyba) atstovais. Šio pasitarimo tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes, pasidalinti gerąja patirtimi, sprendžiant pareiškėjų skundus bei apginant jų teises.

         Susitikimo metu buvo aptarti abiejų tarnybų atliekamų sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimų atlikimo procesai, jų skirtumai, panašumai bei sprendimų priėmimo tvarka.

         Pasitarimo metu buvo pažymėta, kad tiek Akreditavimo, tiek Vartotojų teisių apsaugos tarnyboje gaunami skundai dažnai neatitinka jiems keliamų reikalavimų. Labiausiai tikėtina, kad taip atsitinka dėl pareiškėjų informuotumo stokos. Neretai pasitaiko situacijų, kai pateikiamas skundas Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri neturėdama kompetencijos jį nagrinėti persiunčia Akreditavimo tarnybai. Tais atvejais, kai persiųstas skundas neatitinka skundų priėmimo ir nagrinėjimo tvarkos reikalavimų, pareiškėjas informuojamas apie skundo priėmimo nagrinėti Akreditavimo tarnyboje metu nustatytus skundo trūkumus  bei nurodomas terminas šiems trūkumams pašalint. Tuo atveju, jei pareiškėjas nesilaikė privalomos pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos, skundas paliekamas nenagrinėtu. Kai toks atsakymas pasiekia pareiškėją, jis lieka nepatenkintas bei nusivylęs.

         Abi tarnybos, siekdamos efektyviau nagrinėti skundus, susitikimo metu nutarė, kad tais atvejais, kai Vartotojų teisių apsaugos tarnyba persiųs pacientų skundus nagrinėti pagal kompetenciją Akreditavimo tarnybai, apie tai bus informuojamas pareiškėjas, išdėstant jam pacientų skundų nagrinėjimo reikalavimus Akreditavimo tarnyboje bei būtinumą pateikti papildomus dokumentus. Tokiu būdu išsami informacija pacientą pasieks greičiau ir kryptingai  įtakos jo tolesnius sprendimus.

         Taip pat Vartotojų teisių apsaugos ir Akreditavimo tarnybos nusprendė parengti vartotojams aktualią informaciją, kurią skelbs savo internetinėse svetainėse.

        „Šio susitikimo tikslas – geriau apginti vartotojų interesus, pasitelkiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Tai mūsų išbandyta praktikoje ir laiko patikrinta efektyvi priemonė, leidžianti greičiau ir geriau patenkinti teisėtus žmonių lūkesčius,“ - teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

 

Informacija atnaujinta 2017-12-18

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int