Bendradarbiavimas

 

2014 m. balandžio 23-25 d. Latvijos Sveikatos apsaugos inspekcija Rygoje organizavo Baltijos šalių institucijų, vykdančių sveikatos priežiūros įstaigų kontrolę, seminarą, kuriame dalintasi patirtimi įgyvendinant Direktyvą 2011/24/ES, kontroliuojant sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, organizuojant registraciją, tobulinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrinant vartotojų informavimą, plečiant e- valdžios elementus. Akreditavimo tarnybos darbuotojai - Eglė Urbonavičiūtė, Medicinos technologijų skyriaus vyr. specialistė, Justinas Bružas, Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vyr. specialistas; Vytautė Lukoševičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ir Juozas Galdikas, direktorius, dalyvavo seminare. Perskaityti 4 pranešimai, atsakyta į klausimus, dalyvauta diskusijose. Numatyta kitą susitikimą organizuoti Vilniuje.

 

 

Akreditavimo tarnyboje vyko konferencija „Lietuvos – Ispanijos bendradarbiavimas, vertinant medicinos technologijas“

 

2010 m. spalio 22 d. 10 val. Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT prie SAM) (Žalgirio g. 92, 4 a., Vilnius) vyko konferencija „Lietuvos – Ispanijos bendradarbiavimas, vertinant medicinos technologijas“. Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Ispanijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo agentūros, Ispanijos ambasados Lietuvoje, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Higienos instituto, šalies universitetų, ligoninių, draugijų ir organizacijų atstovai.

 

Akreditavimo tarnyba, vykdydama funkcijas sveikatos priežiūros technologijų vertinimo (SPTV) srityje, nuo 2009 m. spalio 1 d. bendradarbiauja su Ispanijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo agentūra (AETS - The Healthcare Technology Evaluation Agency). Bendradarbiavimo sutartis su šia institucija buvo sudaryta 5 metams, siekiant abiejų šalių SPTV srities tobulinimo, keičiantis informacija ir patirtimi.

Ispanijos patirtį medicinos technologijų vertinimo srityje konferencijos dalyviams pristatė Ispanijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo agentūros direktorius prof. Antonio Sarria Santamera ir specialistė Setefilla Luengo.

 

Konferencijos programa ir pranešimų medžiaga

 

Konferencijos akimirkos

 

 

Slaugos specialistams ir akušeriams pristatytos licencijavimo aktualijos

 

Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja Audra Knyvienė 2010 m. balandžio 30 d. dalyvavo Vilniuje vykusioje mokslinėje praktinėje slaugos specialistų konferencijoje „Slaugos mokslas ir praktika 2010“, kur susirinkusiems dalyviams skaitė pranešimą tema „Slaugos praktikos licencijavimo aktualijos“.

 

Į konferenciją susirinkusius slaugos specialistus ir akušerius Audra Knyvienė supažindino su teisės aktų, reglamentuojančių slaugos ir akušerijos praktikas, bei jų licencijavimą, naujovėmis. Pristatyta svarbiausia naujovė teisinėje bazėje - nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89- 3801), kuriame atskirtos slaugos ir akušerijos praktikos. Vadovaujantis šiuo įstatymu, Akreditavimo tarnyba specialistams išduoda atskiras licencijas – bendrosios slaugos praktikos licencijos suteikia teisę verstis slaugos praktika, o akušerijos praktikos licencijos – akušerijos praktika.

 

Konferencijos dalyviai taip pat buvo supažindinti su licencijų išdavimo sąlygomis ir jų pakeitimais, kurie atsirado Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1088 (Žin., 2010, Nr. 1-48) patvirtinus Slaugos praktikos licencijavimo taisykles ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1089  (Žin., 2010, Nr. 1-49) patvirtinus Akušerijos praktikos licencijavimo taisykles.

 

Pagrindinės licencijų išdavimo sąlygos:

  •   Įgyta profesinė kvalifikacija
  •   Darbas pagal profesinę kvalifikaciją

Papildomos licencijų išdavimo sąlygos:

  • Teisė gyventi ir dirbti Lietuvoje
  • Darbingumas (sveikatos pažyma - 046/A forma)
  • Valstybinės kalbos mokėjimas
  • Nuolatinis profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Audra Knyvienė, Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja, klausytojus supažindino ir su naujovėmis pateikiant dokumentus Akreditavimo tarnybai licencijai gauti:

  1. nėra prievolės pareiškėjui pateikti valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, jei jis sumokėtas bent savaitę prieš atsiimant licenciją.;
  2. licencijoje rašomas ne asmens kodas, o specialisto spaudo numeris.

Atkreiptas dėmesys, kad dabar licencijos jau nebeperregistruojamos, o tik prižiūrima, kaip jų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme ir jo lydimuosiuose teisės aktuose (atitinkamos praktikos licencijavimo taisyklėse) tiek bendrosios slaugos praktikos, tiek akušerijos praktikos licencijos turėtojui nustatyta prievolė kas 5 metus nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per 1 mėnesį pranešti licencijas išdavusiai institucijai – Akreditavimo tarnybai – apie licencijuojamos veiklos (slaugos ar akušerijos praktikos) sąlygų laikymąsi.

 

Konferencijos dalyviai buvo supažindinti ir su Akreditavimo tarnybos teikiamomis papildomomis su licencijavimu susijusiomis paslaugas:

 

-  užpildžius nustatytos formos prašymą dokumentai licencijai gauti ir dokumentai licencijos galiojimo sustabdymui panaikinti (galiojimui atnaujinti) ir/ar patvirtinti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi gali būti įvertinti skubos tvarka (per 8 darbo dienas). Ši paslauga yra mokama.

 

-   užpildžius reikalingą prašymą licenciją Akreditavimo tarnyba gali išsiųsti paštu.

 

Konferenciją, skirtą slaugos specialistams ir akušeriams, organizavo asociacija „Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija“ (LUSD), VU Medicinos fakulteto Reabilitacijos, sporto medicinos ir slaugos institutas, Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija (LAITSD).

 

x x x

 

Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos.

 

Lietuvos standartizacijos departamentas

 

Sveikatos apsaugos srityje veikiančios visuomeninės organizacijos

 

Švietimo ir mokslo institucijos

 

Ministerijos  

 

Studijų kokybės vertinimo centras

 

Sveikatos specialistų tobulinimo programos

 

Medicinos elektroninė tobulinimo administravimo sistema

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kursai

 

Informacija atnaujinta 2019-02-05

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int