Tobulinimo organizatorių klaida – problema specialistams