Pradedami rinkti ir vertinti laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodikliai