Vidaus ligų paslaugų teikimo reikalavimų pakeitimai

 

          Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atkreipia asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir medicinos specialistų dėmesį, kad 2017 m. liepos 20 d. patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-894 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas“, kuris palengvina paslaugų teikimo sąlygas ligoninėms,  nesumažindamas pacientų saugumo.

          Svarbu tai, kad suformuluotos nuostatos, aiškiai nurodant, kokie specialistai  gali atlikti ultragarsinius bei endoskopinius tyrimus. Taip pat aprašas papildytas reikalavimais dėl medicinos priemonių (prietaisų) įstaigoms, teikiančioms antrines bei tretines vidaus ligų stacionarines paslaugas.

Atsirado galimybė ligoninėms, teikiančioms antrinio lygio vidaus ligų paslaugas, užtikrinti bronchoskopiją, kolonoskopiją pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

          Be to, pakeistas teisės akto punktas dėl reikalavimo kitoms paslaugoms, teikiamoms visą parą. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose tik tas antrinio lygio vidaus ligų paslaugas, kurioms reanimacijos ir intensyvios terapijos tarnyba (Reanimacija II suaugusiems) yra nebūtina, užtikrinamos reanimacijos ir intensyvios terapijos (Reanimacija I-2) paslaugos.

          Primename, kad pakeitus radiologijos bei teleradiologijos paslaugų teikimo aprašus, įstaigose, teikiančiose stacionarines antrinio lygio paslaugas, radiologijos technologas turi dirbti visą parą, o gydytojas radiologas – ne trumpiau kaip 7 valandas per parą. Radiologo nedarbo laiku radiologijos paslaugų teikimą ir gydytojo radiologo konsultaciją bus galima užtikrinti pasitelkus teleradiologijos priemones. Pažymėtina, kad stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ radiologo nedarbo laiku radiologijos paslaugų teikimą gali užtikrinti pagal sudarytą ir pasirašytą sutartį su kita ASPĮ. Stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ radiologijos technologas ir gydytojas radiologas ASPĮ turi dirbti visą parą.

Atkreipiame dėmesį, kad naujas teisės aktas įsigalioja nuo 2017 m. lapkričio 1 d. (aktuali redakcija – 2017 m. liepos 20 d. Nr. V-894). Akreditavimo tarnyba prašo vadovų įstaigų, ypač tų, kuriems buvo atidėti licencijų sąlygų priežiūros sprendimai, iki 2017 m. lapkričio 1 d., kai įsigalios naujas teisės aktas, įvertinti jų vadovaujamose įstaigose tiekiamų stacionarinių vidaus ligų paslaugų atitikimą  naujiems reikalavimas.

         „Akreditavimo tarnyba, atlikdama planines kontroles, pastebėjo perteklinius teisės aktų reikalavimus, kurių įgyvendinimas pareikalauja nemažų finansinių bei žmogiškųjų resursų iš sveikatos priežiūros įstaigų, bet nepagerina pacientų saugumo. Šis aprašas palengvina paslaugų teikimo sąlygas ligoninėms, nesumažindamas paslaugų kokybės reikalavimų“,sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Page changed 2017-08-03

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int