Fizinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai

 

Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimas

 


Medicinos praktikos licencijos išdavimas

 

Medicinos praktikos licencijos išdavimas deklaracijos pagrindu

 

Medicinos praktikos licencijos duomenų patikslinimas
 

Medicinos praktikos (licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūra

 


Bendrosios slaugos praktikos licencijos išdavimas

 

Bendrosios slaugos praktikos licencijos išdavimas deklaracijos pagrindu
 

Bendrosios slaugos praktikos licencijos duomenų patikslinimas
 

Slaugos praktikos (licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūra

 


Akušerijos praktikos licencijos išdavimas

 

Akušerijos praktikos licencijos išdavimas dekaracijos pagrindu
 

Akušerijos praktikos licencijos duomenų patikslinimas
 

Akušerijos praktikos (licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūra

 

 
 
 
 
 
 
 

 


Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos fiziniam asmeniui išdavimas

Issue of a public health care activity licence to a natural person

 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos fiziniam asmeniui patikslinimas

Revision of a public health care activity licence issued to a natural person

 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos fiziniam asmeniui dublikato išdavimas

Issue of a duplicate public health care activity licence to a natural person

 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinio asmens licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūra

Oversight of compliance with the terms and conditions of public health care activities (licensed activity pursued by a natural person)

 

 

 

 

 

Prašome įvertinti VASPVT teikiamas paslaugas

 

 

Page changed 2020-04-29

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int