Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

 

 

Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos asmeniu, atsakingu už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą yra paskirtas Darius Giruckas, Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 261 5177, el. p. darius.giruckas@vaspvt.gov.lt.

 

 

Tema

Atsakingas/vykdantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Kontaktai (el. paštas/ tel. nr.)

Darbo stažas einamosiose pareigose (metais ir mėnesiais)

1.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Darius Giruckas,

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, laikinai vykdantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas

darius.giruckas@vaspvt.gov.lt

 

(8 5) 261 5177

11 m.

 

2.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

3.

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas

4.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

5.

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje

6.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika surinkimas

Jūratė Bačėnaitė,

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

jurate.bacenaite@vaspvt.gov.lt

 

(8 5) 261 5177

5 m.

 

 

Page changed 2021-01-07

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int