Juridinių asmenų licencijavimas

 
 
Asmens sveikatos priežiūra
 

Prašymas išduoti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją

 

Prašymas patikslinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją

 

Prašymas sustabdyti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją

 

Prašymas atnaujinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimą


 
Visuomenės sveikatos priežiūra

  

Deklaracija apie ketinimą verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla

 

Paraiška patikslinti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją (išduoti naujos formos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją (-as), jei pasikeitė iki šių nuostatų įsigaliojimo išduotos licencijos duomenys)

 

Paraiška panaikinti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos galiojimo sustabdymą

 

Paraiška išduoti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos dublikatą (išduoti naujos formos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją (-as), jei prarastas ar sugadintas iki šių nuostatų įsigaliojimo išduotos licencijos originalas)

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimas

 

Prašymas įvertinti šeimos medicinos paslaugos atitiktį nacionaliniams akreditavimo standartams šeimos medicinos paslaugai.

 

Page changed 2020-01-06

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int