Viešieji pirkimai

 

 

Informacija apie pradėtus viešuosius pirkimus:

Eil. Nr.

Pirkimo būdas

Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimą atlieka

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

         
 

Informacija apie vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus:

Eil. Nr.

Pirkimo būdas

Pirkimo objekto pavadinimas

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Numatoma bendra sutarties kaina (Eur)

Priežastis, dėl kurios pasirinktas šis laimėtojas

Sudarytos sutarties data ir numeris

1.

Atviras konkursas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG) ,Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (SPĮLIS)ir Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais valdymo informacinės sistemos (TechnoMedTas) vystymo ir priežiūros paslauga

UAB "ATEA"

337 953 EUR su PVM

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas

2020-12-01

F16-202-(1.22)

2.

CPO

Pašto paslaugos

UAB "Samus"

3431,80 EUR su PVM

CPO sudaryta eilė

2021-02-02

F16-22-(1.22)

3.          

 

 

 

2021 metų VASPVT viešųjų pirkimų planas

 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai


Viešųjų pirkimų 2020 m. ataskaita

 

2020 metų VASPVT viešųjų pirkimų planas


Viešųjų pirkimų 2019 m. ataskaita

 

2019 metų VASPVT viešųjų pirkimų planas


Viešųjų pirkimų 2018 m. ataskaita

 

2018 metų VASPVT viešųjų pirkimų planas


Viešųjų pirkimų 2017 m. ataskaita

 

2017 metų VASPVT viešųjų pirkimų planas

 

 

Page changed 2021-03-31

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int