Dažniausiai užduodami klausimai

 

Dažniausiai užduodami klausimai dėl duomenų apie brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos priemones)

 

Bendri klausimai

 1. Kas yra sveikatos priežiūros technologijos?

Tai vaistai, medicinos priemonės arba terapijos ir chirurgijos procedūros, taip pat ligų profilaktikos, diagnostikos arba gydymo priemonės, naudojamos, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Plačiau čia.

 1. Kas yra brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos priemonės)?

Tai 9 rūšių medicinos priemonės: pozitronų emisijos tomografai, linijiniai greitintuvai, magnetinio rezonanso tomografai, gama kameros, angiografai, kompiuteriniai tomografai, mamografai, diagnostiniai rentgeno ir diagnostiniai ultragarsiniai prietaisai, kurių įsigijimo kaina su PVM (įskaitant priedus) viršija 28 962 eurų ir su kuriomis teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiškai ar iš dalies apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų. Plačiau čia.

 1. Kokie duomenys teikiami apie brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos priemones) per informacinę sistemą TechnoMedTas?
 • Bendra informacija apie brangią sveikatos priežiūros technologiją (medicinos priemonę): prietaiso pavadinimas, tipas, modelis, partijos/ serijos nr., gamintojas (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datos, naudojimo vieta;
 • Techninės charakteristikos;
 • Darbo su brangia sveikatos priežiūros technologija (medicinos priemone) ataskaita;
 • Brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos priemonės) naudojimo išlaidų ataskaita.
 • Informacija apie brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos priemonės) nurašymą (nutrauktą naudojimą).
 1. Ar reikia teikti duomenis (ataskaitas) per informacinę sistemą TechnoMedTas apie aukščiau įvardintą (paminėtą) medicinos priemonę, jeigu įsigijimo kaina su PVM (su priedais) yra mažesnė už 28 962 EUR? 

Aukščiau įvardintas (paminėtas) medicinos prietaisas, pvz., diagnostinis ultragarsinis prietaisas, jeigu jo įsigijimo kaina su PVM (su priedais) yra mažesnė už 28 962 EUR, nėra priskirtinas prie brangių sveikatos priežiūros technologijų, todėl duomenų (techninių charakteristikų, darbo ir naudojimo išlaidų ataskaitų) teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas teikti nereikia.

 

Bet Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje). Plačiau čia.

 

 1. Ar reikia teikti duomenis (ataskaitas) per informacinę sistemą TechnoMedTas apie aukščiau įvardintą (paminėtą) medicinos prietaisą, jeigu su ja teikiamos paslaugos nėra apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų?

Aukščiau įvardintas (paminėtas) medicinos prietaisas, pvz., diagnostinis ultragarsinis prietaisas, jeigu su juo teikiamos paslaugos nėra apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, nėra priskirtinas prie brangių sveikatos priežiūros technologijų, todėl duomenų (techninių charakteristikų, darbo ir naudojimo išlaidų ataskaitų) teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas teikti nereikia.

 

Bet Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninė laikmenoje). Plačiau čia.

 1. Ar reikia teikti duomenis per informacinę sistemą TechnoMedTas apie terapinius rentgeno arba terapinius ultragarsinius prietaisus?

Terapiniai rentgeno arba terapiniai ultragarsiniai prietaisai nėra priskirtini prie brangių sveikatos priežiūros technologijų (medicinos prietaisų), todėl duomenų (ataskaitų) apie šiuos medicinos prietaisus teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas nereikia.

 

Bet Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų nurašymą ir instaliavimą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje). Plačiau čia.

 1. Kada reikia pateikti duomenis apie brangias sveikatos priežiūros technologijas per informacinę sistemą TechnoMedTas?

Duomenys (ataskaitos) apie brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos prietaisus) teikiami Akreditavimo tarnybai per informacinę sistemą TechnoMedTas periodiškai nustatyta tvarka. Plačiau čia.

 

8. Kokiu būdu pateikti duomenis apie brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos prietaisus)?

 

Duomenys (techninės charakteristikos, darbo ir naudojimo išlaidų ataskaitos) apie naudojamas brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos prietaisus) Akreditavimo tarnybai turi būti teikiami per sveikatos priežiūros technologijų valdymo ir vertinimo informacinę sistemą TechnoMedTas.

 

Bet Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų nurašymą ir instaliavimą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje). Plačiau čia.

 

 

Klausimai dėl brangių sveikatos priežiūros technologijų (medicinos prietaisų) darbo ataskaitų teikimo

 

      1. Kaip skaičiuoti brangios sveikatos priežiūros technologijos darbo laiką?

 

Brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos prietaiso) darbo laikas skaičiuojamas ne nuo jo įjungimo į elektros tinklą, o realus prietaiso naudojimo (darbo) laikas, atliekant procedūras ir (ar) tyrimus.

  

2. Jei brangi sveikatos priežiūros technologija yra laikinai sugedusi ar dėl kitų priežasčių laikinai nenaudojama, ar reikia tai pažymėti darbo ataskaitoje?

 

Taip, ataskaitose turi būti nurodyta, kad konkretų mėnesį (mėnesius, ketvirtį ir pan.) buvo dirbta 0 valandų ir atlikta 0 procedūrų/ tyrimų.

Jeigu brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos prietaiso) planuojama nebenaudoti (nebeeksploatuoti), turi būti pateikta atitinkama informacija apie prietaiso nurašymą. 

 

 

Klausimai dėl brangių sveikatos priežiūros technologijų naudojimo išlaidų ataskaitų teikimo

 

1.  Ar papildoma įranga, priedai, pvz. spausdintuvas, yra esminiai brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos prietaiso) pagerinimai?

 

Jei programinės įrangos ar priedo vertė yra didesnė nei 10 % brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos prietaiso) pradinės kainos, tada jis laikomas esminiu pagerinimu; jei jo vertė yra mažesnė – tai nėra laikoma esminiu pagerinimu. 

 1. Kas yra vidutinės mėnesio naudojimo išlaidos? Ar į jas turi būti skaičiuojama elektra, spausdintuvo rašalas ir kt. kasdieninės išlaidos?

Vidutinės mėnesio naudojimo išlaidos skaičiuojamos sumuojant metines brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos prietaiso) remonto, metrologinės patikros, techninės būklės tikrinimo, techninės priežiūros išlaidas ir dalinant iš 12 mėnesių (arba skaičiuojama nuo to mėnesio, kurį jis buvo pradėtas naudoti).

 1. Ar skaičiuojant likutinę vertę, reikia skaičiuoti kartu su priedais ir esminiais pagerinimais?

Taip, skaičiuojama brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos prietaiso) + esminių pagerinimų + priedų likutinė vertė.

 1. Kaip teikti duomenis apie atsiperkamąją vertę?

Brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos prietaiso) atsiperkamoji vertė yra grynoji galimo pardavimo kaina.

 

Jeigu neradote atsakymo į Jums iškilusį klausimą:

 1. Skambinkite tel. (8 5) 2477669 (spausti 1);
 2. Rašykite laišką el. paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt;
 3. Klausimą pateikite mūsų interneto svetainėje – Klausimai-atsakymai.

 

Page changed 2022-01-07

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int