Formų pildymo pavyzdžiai

 

Vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T1-954 „Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Įstaigos Akreditavimo tarnybai teikia duomenis apie naudojamas brangias sveikatos priežiūros technologijas. Tai 9 rūšių medicinos priemonės – pozitronų emisijos tomografai, linijiniai greitintuvai, magnetinio rezonanso tomografai, gama kameros, angiografai, kompiuteriniai tomografai, mamografai, diagnostiniai rentgeno ir diagnostiniai ultragarsiniai prietaisai, kurių įsigijimo kaina su PVM (įskaitant priedus) viršija 28 962 eurų ir su kuriomis teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiškai ar iš dalies apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų.

 

Duomenys (techninės charakteristikos, darbo ir išlaidų ataskaitos) apie brangias sveikatos priežiūros technologijas teikiami Akreditavimo tarnybai per sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir valdymo informacinę sistemą TechnoMedTas pagal aukščiau minėtu Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas duomenų teikimo formas.

 

Pildant formas reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad

  • naudojimo vieta – nurodoma padalinio ir/ar skyriaus, kabineto, kuriame prietaisas yra naudojamas, pavadinimas;
  • nurodomi visi formose prašomi pateikti prietaisų tipai;
  • visos skiltys formose turi būti užpildytos.

 

Pildant darbo su brangia sveikatos priežiūros technologija (medicinos prietaisu) ataskaitas atkreipti dėmesį į tai, kad 

  • jei su medicinos prietaisu nedirbta konkretų ketvirtį ar mėnesį, tai reikėtų žymėti 0 valandų;
  • skaičiuojant naudojimo valandas, sumuojamas realus naudojimo laikas, atliekant tyrimus ir procedūras pacientams, o ne laikas, kai prietaisas yra laikomas įjungtas į elektros tinklą.  

 

Duomenys (techninės charakteristikos, darbo ir išlaidų ataskaitos) apie brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos prietaisus) turi būti teikiami per sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir valdymo informacinę sistemą TechnoMedTas.

 

Bet Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninė laikmenoje). Plačiau čia.

 

Iškilus klausimams dėl formų pildymo:

  1. Skambinkite tel. (8 5) 2477669 (spausti 1);
  2. Rašykite laišką el. paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt;
  3. Klausimą pateikite mūsų interneto svetainėje – Klausimai-atsakymai.

 

Page changed 2021-11-26

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int