PSO

 

 

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) – tai specializuota Jungtinių Tautų (JT) institucija, didžiausia tarptautinė sveikatos organizacija. Jos pagrindinis tikslas – siekti aukščiausio sveikatos priežiūros lygio visose pasaulio valstybėse.

 

Pagal PSO įstatus ši institucija vadovauja ir koordinuoja tarptautinį bendradarbiavimą sveikatos apsaugos srityje, skatina valstybių narių techninį bendradarbiavimą, siekia suvienodinti ir nustatyti bendrus sveikatos apsaugos standartus, bendradarbiauti su vyriausybėmis, stiprinant nacionalines sveikatos sistemas, plėtoti ir suteikti valstybėms tinkamas sveikatos apsaugos technologijas, informaciją ir standartus.

 

Bendroji PSO strategija:

 

• Mažinti sergamumą ir mirtingumą, ypač vargingai gyvenančiųjų ir socialiai neapsaugotųjų;

• Kovoti su pagrindiniais ligų rizikos veiksniais;

• Stiprinti sveikatos sistemas;

• Paversti sveikatos stiprinimą pagrindiniu valstybių plėtros tikslu.

  

Pasaulio sveikatos organizacijos būstinė yra Ženevoje (Šveicarijoje). PSO šiuo metu priklauso 193 valstybės, tarp jų visos 185 Jungtinių Tautų narės. Lietuva tikrąja PSO nare tapo 1991 m. lapkričio 25 dieną. Ji kartu su kitomis 52 valstybėmis, JT narėmis, priklauso PSO Europos regiono biurui.

 

Vienas iš strateginių PSO tikslų - užtikrinti geresnį sveikatos priežiūros technologijų, ypač medicinos priemonių (prietaisų), prieinamumą, saugą, kokybę bei tinkamą ir efektyvų naudojimą. PSO rekomendacijose pabrėžiama, kad nacionalinė medicinos priemonių (prietaisų) tiksli duomenų (informacijos) apskaita yra esminė efektyvios sveikatos priežiūros technologijų valdymo sistemos dalis. Informacija apie medicinos prietaisus šalyje turi būti kaupiama ir reguliariai (nuolat) atnaujinama.

 

2014 m. gegužės 24 d. 67-ojoje Pasaulio Sveikatos Asamblėjoje priimta rezoliucija dėl Sveikatos intervencijų ir sveikatos technologijų vertinimo (WHA 67.23), akcentuojanti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo naudą ir reikšmę. Rezoliucijoje pabrėžiama įrodymais pagrįstos sveikatos politikos formavimo svarba, raginama diegti ir stiprinti nacionalinį sveikatos priežiūros technologijų vertinimą ir šalių bendradarbiavimą šioje srityje. Akcentuojama, kad tokiu būdu galima užtikrinti sveikatos politikos sprendimų aiškumą ir pagrįstumą, efektyviai naudoti šalyje turimas sveikatos priežiūros technologijas bei racionaliai planuoti ir paskirstyti sveikatos sistemos resursus.

 

Daugiau skaitykite www.who.int

 

Page changed 2021-11-29

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int