Dokumentai, kurių reikia licencijai verstis bendrąja slaugos praktika patikslinti

 
  1. Nustatytos formos paraiška
  2. Galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, jei pareiškėjas yra užsienietis.                  
  3. Duomenų pasikeitimą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os) 

Svarbu:Tarnybai priėmus sprendimą dėl popierinės formos licencijos patikslinimo, laikoma, kad licencijos turėtojui yra išduota patikslinta elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.)

 

Dokumentų pateikimo tvarka.

 

 

Page changed 2020-01-02

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int