Dokumentai, kuriuos reikia pateikti licencijuojamos veiklos (slaugos praktikos) sąlygų laikymuisi patvirtinti

 

Licencijos turėtojas privalo kas penkeri metai nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per vieną mėnesį praėjus penkerių metų terminui Akreditavimo tarnybai pranešti (ir pateikti patvirtinančius dokumentus) apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir bendrąją slaugos praktiką.
Pateikiami šie dokumentai:

 

1.   Nustatytos formos pranešimas.

 

2.   Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) privalomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Bendrosios praktikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.   Dokumentai (-us), patvirtinantys (-čius) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą slaugos praktiką per paskutinius penkerius metus. Dokumentu, patvirtinančiu slaugos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei slaugos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie slaugos praktikos teisėtumą.

4.   Dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Bendrosios praktikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu licencijos turėtojas ilgiau kaip dvejus metus per pastaruosius penkerius licencijos galiojimo metus teisėtai nesivertė slaugos praktika, papildomai turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) papildomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Dokumentų pateikimo tvarka.

 

Page changed 2020-03-23

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int