Licencijos pratęsimas bei tikslinimas – nemokama paslauga

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena, kad licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra, licencijos turėtojų dažnai vadinama licencijos pratęsimu, yra nemokama paslauga.  Taip pat valstybės rinkliavos mokesčio nereikia mokėti ir norint patikslinti turimą licenciją.

 

 Pastebime, kad medikai vis dar sumoka valstybės rinkliavą už paslaugas, kurios teikiamos nemokamai. Atkreipiame gydytojų, slaugytojų, akušerių, gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų dėmesį į tai, kad licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra yra nemokama paslauga, taigi tiems, kurie teikia dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, valstybės rinkliavos mokesčio mokėti nereikia. Be to, licencijos turėtojas, pakeitęs vardą ar pavardę, neturi Akreditavimo tarnybai nei teikti paraiškos patikslinti licencijos rekvizitus, nei mokėti valstybės rinkliavos mokesčio už licencijos patikslinimą. Medikui, pasikeitusiam vardą ar pavardę, pakanka jam priimtinu būdu, telefonu ar elektroniniu paštu, informuoti Akreditavimo tarnybą apie vardo ar pavardės pakeitimo faktą. Naujus asmens duomenis Akreditavimo tarnyba gauna iš Gyventojų registro, kai nauju vardu ar pavarde išduodamas asmens tapatybės dokumentas.  

Tuo atveju, jei licencijos turėtojas įmoką vis tik sumokėjo, norėdamas ją susigrąžinti, jis Akreditavimo tarnybai turi pateikti laisvos formos prašymą išduoti pažymą apie tai, kad įmoka nebuvo panaudota ir yra grąžintina, o gautą pažymą pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai pagal savo gyvenamąją vietą.

 „Kviečiame medikus būti atidesnius ir vengti perteklinių mokestinių pavedimų, kuriuos susigrąžinti reikia ir laiko, ir pastangų“, − ragina direktorė Nora Ribokienė.

Valstybės rinkliavos mokestį reikia mokėti tik už naujai išduodamą licenciją. Kreipiantis dėl dviejų ar daugiau licencijų gavimo, už kiekvieną licenciją reikia mokėti atskiru pavedimu.

Taip pat Akreditavimo tarnyba pastebi, kad medikams kyla nemažai klausimų dėl termino, kada privaloma pateikti dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai.

Akreditavimo tarnyba primena, kad licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra vykdoma kas penkerius metus nuo licencijos išdavimo dienos, bet ne nuo jos priežiūros atlikimo dienos. Dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai reikia pateikti ne vėliau kaip 5 metai nuo licencijos išdavimo dienos plius 1 mėnesis. Pavyzdžiui, jeigu licencija išduota 2012 m. liepos 1 d., tai dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai reikia pateikti iki 2022 m. rugpjūčio 1 d., nepriklausomai nuo to, kada buvo įvykdyta paskutinė jos priežiūra.

„Siekdami išvengti galimų nesusipratimų planuojame tobulinti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (LICREG) ir numatomą licencijos priežiūros datą skelbti Akreditavimo tarnybos tinklalapyje esančiame Sveikatos priežiūros specialistų licencijų sąraše šalia kitų duomenų apie licenciją“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

Taip pat primename, kad nors licencijos turėtojai licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą dažnai vadina licencijos pratęsimu, tačiau asmenims turima licencija yra neterminuota, svarbiausia laiku įvykdyti vieną iš sveikatos priežiūros specialisto pareigų ir pateikti dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai.

 

 

Page changed 2022-08-29

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int