Tobulinimo organizatorių klaida – problema specialistams

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) išsiaiškino, kad  sveikatos priežiūros specialistams buvo išduoti UAB ,,Evisit.Lt“  organizuotos tobulinimosi programos „Naujos galimybės mažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką“ (nurodytas programos kodas Metas sistemoje 12587) pažymėjimai (sertifikatai), kurių turinys neatitiko su Sveikatos apsaugos ministerija suderintos tobulinimosi programos turinio.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau – SSKC) atstovas, koordinuojantis tobulinimosi programų derinimą, Akreditavimo tarnybai patvirtino, kad UAB „Evisit LT“ išduotose pažymėjimuose (sertifikatuose) nurodyta tobulinimosi programa „Naujos galimybės mažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką“ buvo suderinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-692, programos  registracijos numeris Metas sistemoje yra 23853. Minėtos programos derinimo dokumentuose nurodytos temos nesutampa su prisegtuose pažymėjimuose (sertifikatuose) nurodytomis paskaitų temomis, taip pat skiriasi tobulinimo programoje ir išduotuose pažymėjimuose nurodyta tikslinė dalyvių grupė.  Derintoje tobulinimo programoje nenurodyta, kad programa gali būti skaidoma į dalis, o išduotose pažymėjimuose (sertifikatuose) tai pačiai programai buvo priskirtos 3 skirtingos paskaitos: Prieširdžių virpėjimu sergančių pacientų ilgalaikis gydymas antikoaguliantais, Antikoagulianto skyrimas senyvo amžiaus prieširdžių virpėjimu sergančiam pacientui ir Ar mūsų klinikinę praktiką keičia ISCHEMIA tyrimas. Taip pat SSKC atstovas atkreipė dėmesį, kad pažymėjimuose nurodytomis paskaitų temomis (1 val. trukmės) tobulinimo organizatorius anksčiau vykdė vienkartinius 1 val. trukmės mokymus, kurių programos šiuo metu yra negaliojančios.

Akreditavimo tarnyba kreipėsi į UAB „Evisit“, prašydama paaiškinti susidariusią situaciją. 

Atsakydama UAB „Evisit“ atstovė pažymėjo, kad nuokrypis nuo programos turinio (ir klaidingų sertifikatų išdavimas) įvyko per klaidą. Gavusi Akreditavimo tarnybos užklausą, UAB „Evisit“ inicijavo vidinį tyrimą, kurio metu buvo nustatyta, kad dėl vykusių IT sistemos atnaujinimo darbų prieinamumo nustatymai „nusimušė“, t. y. paskaitų statusas iš „neaktyvi“ pasikeitė į „aktyvi“, ir paskaitos tapo prieinamos auditorijai su tęstiniu sertifikatu. Įvyko techninė sertifikato išrašymo klaida. 

UAB „Evisit“, siekdama ištaisyti šią klaidą, įsipareigojo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie klaidingai jiems išduotus pažymėjimus (sertifikatus) bei anuliuoti išduotus sertifikatus ir rekomenduoti naujai perklausyti programą atitinkančias paskaitas ir atlikti testą, kurio sertifikatas atitiks programą.

Akreditavimo tarnyba pažymi, kad UAB ,,Evisit.Lt“ išduoti programos „Naujos galimybės mažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką“ (programos kodas Metas sistemoje 12587) pažymėjimai (sertifikatai) nebus įskaitomi. 

Akreditavimo tarnyba siekia užtikrinti, kad sveikatos priežiūros specialistams būtų siūlomos tik kokybiškos, atitinkančios  galiojančių teisės aktų reikalavimus ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintos tobulinimosi programos. Tobulinimo organizatorių klaidos sukelia problemas specialistams, todėl būtinas maksimalus atsakingumas vykdant šias programas.

Page changed 2022-07-11

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int