KOKYBĖS IR EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIUS BŪTINA PATEIKTI

 

     Primename, kad iki š. m. sausio 15 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi el. paštu: vaspvt@vaspvt.gov.lt pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai praėjusių kalendorinių metų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių reikšmes, surašytas į lentelę. Jokių papildomų dokumentų prie lentelės teikti nereikia.

     Rodiklių maksimali reikšmė gali būti 3, išskyrus vidutinį vienos operacinės užimtumą valandomis per parą. Stacionarines paslaugas teikiančių įstaigų rodikliai ir jų skaičiavimo metodika yra patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“.

     Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi apskaičiuoti Pacientų pasitenkinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygio rodiklį ir iki š. m. vasario 15 d. jį el. paštu: vaspvt@vaspvt.gov.lt pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai.

     Minėto rodiklio maksimali reikšmė gali būti 1. Šio rodiklio skaičiavimo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-419 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“.

 

 

Page changed 2022-01-11

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int