SVARBU PACIENTAMS, NAUDOJANTIEMS GALŪNIŲ PROTEZUS

 

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) gauna pranešimus apie tai, kad dalis pacientų, kuriems buvo atliktos galūnių amputacijos ir pagaminti galūnių protezai, yra nepatenkinti jų kokybe arba negali naudoti jiems pagamintų protezų.  Dauguma tokių pacientų nežino, kur jie galėtų kreiptis ir pateikti skundą dėl jiems netinkamos ortopedijos techninės priemonės. Visi pacientai, turintys nusiskundimų dėl pagaminto kompensuojamo galūnės protezo, visų pirma, turi kreiptis į ortopedijos techninę priemonę pagaminusią įmonę, o skundus arba pranešimus dėl galimai nesaugių, teisės aktų reikalavimų neatitinkančių medicinos priemonių, nagrinėja Akreditavimo tarnyba.

     Protezai priskiriami pagal užsakymą gaminamų medicinos priemonių kategorijai. Pagal užsakymą pagaminta medicinos priemonė, tai priemonė, kuri specialiai pagaminta ir skirta naudoti tik konkrečiam pacientui, siekiant išimtinai atsižvelgti į jo individualias sąlygas ir tenkinti jo individualius poreikius. Asmenų skundus arba pranešimus dėl galimai nesaugių, teisės aktų reikalavimų neatitinkančių medicinos priemonių, nagrinėja Akreditavimo tarnyba.

Pagal užsakymą pagaminta medicinos priemonė turi būti saugi, veiksminga, nekelianti pavojaus paciento klinikinei būklei ar saugai bei būti pagaminta atsižvelgiant į konkretaus žmogaus fiziologinius bei anatominius ypatumus. Todėl nustačius, kad pagal užsakymą pagaminta medicinos priemonė nėra tinkama konkrečiam asmeniui, ji turi būti koreguojama taip, kad galutinė medicinos priemonė jam būtų tinkama. 

     Paaiškiname, kad pagal Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo reikalavimus, visos kompensuojamosios ortopedinės techninės priemonės jų naudojimo laikotarpiu (iki apdraustas įgis teisę gauti naują tos pačios paskirties ortopedijos techninę priemonę) remontuojamos nemokamai, t. y. jas pagaminusių ar pritaikiusių ortopedijos įmonių lėšomis. Todėl visi pacientai, turintys nusiskundimų dėl pagaminto kompensuojamo galūnės protezo, visų pirma, turi kreiptis į ortopedijos techninę priemonę pagaminusią įmonę.

     Pacientai, kuriems pagal užsakymą pagamintas galūnės protezas netinka arba negali būti naudojamas pagal paskirtį ir jiems nepavyksta rasti bendro sutarimo su ortopedijos techninės priemonės gamintoju, gali kreiptis į Akreditavimo tarnybą ir pateikti skundą. Su skundu turėtų būti pateikti šie dokumentai:

1.     Laisvos formos skundas/prašymas, kuriame būtų nurodyti asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys bei aiškiai išdėstytos konkrečios situacijos aplinkybės. Kada ir kokioje įmonėje buvo pagamintas galūnės protezas ir kodėl pacientas negali juo naudotis arba dėl kokių priežasčių pagamintas protezas yra netinkamas. Taip pat, jeigu dėl netinkamos medicinos priemonės pacientas kreipėsi į gamintoją, prašome tai nurodyti skunde/prašyme ir aprašyti kokių veiksmų ėmėsi  ortopedijos techninę priemonę pagaminusi įmonė.

2.     Galūnės protezo užsakymo lapo kopija (ortopedijos įmonė privalo pateikti apdraustajam užsakymo lapo kopiją).

3.     Pareiškimo dėl pagal užsakymą pagamintos medicinos priemonės kopija (Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių 21 straipsnio 2 dalies nuostatas, ortopedijos įmonė kartu su pagal užsakymą pagamintu galūnės protezu privalo pacientui pateikti ir pareiškimo dėl pagal užsakymą pagamintos medicinos priemonės kopiją).

4.     Pagal užsakymą pagaminto galūnės protezo naudojimo/priežiūros instrukcijos kopija.

5.     Kitų su skundu/prašymu susijusių dokumentų kopijos.

     Pasirašytą skundą/prašymą ir kitus dokumentus galima pateikti Akreditavimo tarnybai paštu, per kurjerį arba pristatyti į Akreditavimo tarnybą. Taip pat galima atsiųsti skenuotas dokumentų versijas arba šių dokumentų aiškias, įskaitomas nuotraukas el. paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt.

     Akreditavimo tarnyba atsižvelgdama į anksčiau išnagrinėtų skundų problematiką, nori atkreipti pacientų dėmesį ir į tai, kad siekiant išspręsti kilusį konfliktą labai svarbus yra paciento ir gamintojo bendradarbiavimas. Kadangi galūnės protezo, o ypač priėmėjo gamyba reikalauja daug kruopštaus darbo bei yra sudėtingas pritaikymo konkrečiam pacientui pagal jo fiziologines ir anatominės savybes procesas, patys pacientai turi būti suinteresuoti ir bendradarbiauti su protezų gamintojais bei kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais.  Galūnės protezo priėmėjas, tam, kad jis tinkamai atliktų savo funkciją, tolygiai priglustų prie bigės minkštųjų audinių bei juos apspaustų ir taip užtikrintų tinkamą bigės ir priėmėjo kontaktą, gaminamas tiksliai pagal paciento bigės išmatavimus. Tačiau paciento bigės išmatavimai gali svyruoti priklausomai nuo įvairių faktorių (paciento sveikatos būklės, mitybos, aplinkos temperatūros ir pan.) ir tokiu atveju dėl besikeičiančių apimčių net ir pagal užsakymą konkrečiam pacientui pagamintas protezas po kurio laiko gali būti jam nepatogus arba netinkamas. Todėl labai svarbu laiku ir tinkamai prižiūrėti bigę, laikytis asmeninės higienos ir ortopedo-technologo bei kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų.

     Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicinos priemonių priežiūros skyrių (https://vaspvt.gov.lt/node/34).

 

Page changed 2021-12-27

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int