Brangių sveikatos priežiūros technologijų naudojimo tendencijos

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba) atliko brangių sveikatos priežiūros technologijų naudojimo analizę, jos rezultatai parodė, kad karantino metu įsigalioję ribojimai turėjo tiesioginės įtakos suteiktų paslaugų ir daugelio atliktų tyrimų skaičiaus mažėjimui bei brangių medicinos priemonių naudojimo intensyvumo rodikliams.

       Sveikatos priežiūros technologijos atlieka  svarbų vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje, jos būtinos diagnozei nustatyti, gydymui, stebėjimui, reabilitacijai ir pacientų priežiūrai. Norint užtikrinti aukštos kokybės sergančiųjų priežiūrą, klinikinį ir finansinį valdymą, įskaitant nepageidaujamų reiškinių rizikos sumažinimą, būtinas veiksmingas šio svarbaus ištekliaus valdymas.

       Akreditavimo tarnyba renka, kaupia ir sistemina duomenis apie 9 rūšių brangias sveikatos priežiūros technologijas, naudojamas šalies gydymo įstaigose. 2020 m. brangių sveikatos priežiūros technologijų buvo 1 569  ir jų skaičius kasmet vis auga. Didžiausią jų dalį (87 proc.) sudarė brangūs diagnostiniai ultragarsiniai bei rentgeno prietaisai.

       COVID-19 pandemija ir įvestas griežtas karantino režimas visoje šalyje keitė šalies gydymo įstaigų darbo organizavimą, teikiamų paslaugų tvarką. Atliktos 2020 m. brangių sveikatos priežiūros technologijų naudojimo analizės parodė, kad įsigalioję ribojimai turėjo tiesioginės įtakos suteiktų paslaugų, daugelio atliktų tyrimų skaičiaus mažėjimui bei brangių medicinos priemonių naudojimo intensyvumo rodiklių neigiamai dinamikai.

       Atliktų tyrimų skaičius per metus vidutiniškai krito apie 20 proc. Didžioji dalis (vidutiniškai 60 proc.) brangių medicinos priemonių buvo naudojamos mažu intensyvumu. Ryškiausi pokyčiai aptikti mamografijos priemonių grupėje, šių tyrimų atlikta net 36 proc. mažiau ir net 53 proc. šių priemonių buvo naudojama mažu intensyvumu, nors dar 2019 m. 49 proc. šių priemonių buvo naudojama intensyviai. Tačiau atlikta analizė pateikė ir džiuginančių tendencijų – nepaisant įvestų ribojimų 23 proc. augo pozitronų emisijos tomografais (PET/KT) atliktų tyrimų skaičius lyginant su 2019 m., nors vis tiek šios medicinos priemonės naudotos mažu intensyvumu.

       Be to, vertinant medicinos priemonių naudojimo intensyvumą, nustatyta, kad 4 rūšių medicinos priemonių – magnetinio rezonanso tomografų, kompiuterinių tomografų, angiografų ir gama kamerų – intensyvaus naudojimo procentas liko nepakitęs lyginant su 2019 m. Vidutinio intensyvumo naudojimo skalėje taip pat išskiriamos 3 medicinos priemonių rūšys – diagnostiniai rentgeno ir ultragarsiniai prietaisai bei kompiuteriniai tomografai, jų vidutinio intensyvumo procentas krito, bet nedaug lyginant su 2019 m.  Tai rodo, kad tam tikrų medicinos priemonių infrastruktūra gydymo įstaigose bei šalies mastu sukurtas paslaugų tinklas išlieka stabilus nepaisant ekstremalių situacijų.

       Taip pat reikia pabrėžti, kad 2020 m. vykdyti intensyvūs senų (viršijančių rekomenduojamą eksploatavimo ribą) medicinos priemonių keitimo naujomis darbai. Naujai pradėta eksploatuoti 58 diagnostiniai rentgeno prietaisai, 68 diagnostiniai ultragarsiniai prietaisai, 11 mamografų, 9 kompiuteriniai tomografai, 3 gama kameros bei po 1 angiografą ir linijinį greitintuvą. Tai itin pagerino šalies brangių medicinos priemonių vidutinį eksploatacinį amžių, o kokybine prasme sumažino nepageidaujamų įvykių bei galimų gedimų tikimybę ir su tuo susijusių išlaidų poreikį. Vis tik šalies gydymo įstaigose buvo naudojamos rekomenduojamą eksploatavimo ribą peržengusios medicinos priemonės. 2020 m. gydymo įstaigose buvo eksploatuojama 15 proc. diagnostinių rentgeno prietaisų, 8 proc. diagnostinių ultragarsinių prietaisų, 7 proc. angiografų, 3 proc. kompiuterinių tomografų ir 2 proc. mamografų, kurie viršijo maksimalią rekomenduojamą eksploatavimo ribą (15 m.).

       Operatyvus ir laiku atliktas brangių medicinos priemonių atnaujinimo proceso įgyvendinimas skatina efektyvesnį turimų priemonių eksploatavimą bei didina brangių sveikatos priežiūros technologijų potencialias naudojimo intensyvumo galimybes.

       Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė mano, kad pasibaigus sveikatos paslaugų ribojimui, augs ir pagerės brangių technologijų naudojimo intensyvumas, o svarbiausia, kad atlikus analizę paaiškėjo, kad net esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje sukurta medicinos priemonių infrastruktūra gydymo įstaigose bei paslaugų tinklas išlieka pakankamai stabilus.

 

Page changed 2021-12-13

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int