Gydomojo masažo paslaugos reglamentavimo pokyčiai

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba) atkreipia dėmesį, kad nuo šių metų lapkričio 1 d. bus licencijuojama tik gydomojo masažo paslauga, tai yra licencijuojamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai bus priskiriamas ne visas masažas, o tik jo dalis – gydomasis masažas. Gydomasis masažas turės būti vykdomas įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti gydomojo masažo paslaugas ar paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir gydomojo masažo specialistas.

       Tik gydomojo masažo specialistui, o ne masažuotojui, bus keliamos būtinosios veiklos sąlygos  –  turėti gydomojo masažo specialisto spaudo numerį ir asmens sveikatos priežiūros licenciją verstis gydomojo masažo specialisto praktika. Gydomuoju masažu galės verstis tik asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją, turintis Akreditavimo tarnybos išduotą gydomojo masažo specialisto spaudo numerį ir galiojančią asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją verstis gydomojo masažo specialisto praktika (privaloma nuo 2023 m. sausio 1 d.). Šia praktika gydomojo masažo specialistas gali verstis tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

       Pažymime, kad šiuo metu specialisto turimas masažuotojo spaudo numeris ir masažuotojo licencija yra prilyginami gydomojo masažo specialisto spaudo numeriui ir asmens sveikatos priežiūros licencijai verstis gydomojo masažo specialisto praktika.

       Reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir gydomojo masažo specialistams, teikiantiems gydomojo masažo paslaugas, taip pat šių paslaugų teikimo ir organizavimo tvarką reglamentuoja Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-2140.

       „Svarbu pažymėti, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo išduota asmens sveikatos priežiūros veiklos licencija, suteikianti teisę teikti bendrąsias masažo paslaugas, nuo šių metų lapkričio 1 d. įstaigai suteikia teisę teikti bendrąsias gydomojo masažo paslaugas.  Dėl pasikeitusio gydomojo masažo paslaugos pavadinimo, turimos įstaigos licencijos skubėti tikslinti nereikia, ji bus patikslinta, kai bus atliekama licencijos sąlygų laikymosi priežiūra arba kai bus gautas įstaigos prašymas tikslinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją,“ – pataria Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

Page changed 2021-10-25

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int