Organizuojami mokymai licencijavimo klausimais

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) kartu su Lietuvos ergoterapeutų ir Lietuvos kineziterapeutų draugijomis organizuoja nuotolinius mokymus, siekdamos padėti iki šiol nelicencijuotiems asmens sveikatos priežiūros specialistams – kineziterapeutams ir ergoterapeutams – tinkamai pasirengti licencijavimo procesui, kuris prasidės netrukus, tai yra nuo šių metų gegužės 1 d.

       Akreditavimo tarnyba bei Lietuvos ergoterapeutų ir Lietuvos kineziterapeutų draugijos sulaukia įvairių klausimų ir skirtingų interpretacijų artėjant iki šiol nelicencijuotų specialistų licencijavimui, kuris bus pradėtas nuo šių metų gegužės 1 d. 

       Tam, kad liktų kuo mažiau neaiškumų ir artėjantis licencijavimo procesas būtų sklandžiai ir tinkamai įgyvendintas, organizuojami nuotoliniai mokymai – kovo 31 d. kineziterapeutams, balandžio 1 d. ergoterapeutams. Nuotoliniuose susitikimuose Akreditavimo tarnybos Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja Indrė Markauskienė, Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Darius Giruckas ir Įstaigų licencijavimo skyriaus vedėja Jolanta Sruogienė pateiks aktualią informaciją dėl kineziterapeutų  ir ergoterapeutų licencijavimo bei atsakys į iškilusius klausimus.

       Tikimės, kad pasitelkus tarpinstitucinį bendradarbiavimą bus galima greičiau ir mažiausiomis sąnaudomis išspręsti visus rūpimus klausimus, susijusius su kineziterapeutų  ir ergoterapeutų licencijavimu. Sveikatos priežiūros specialistams bus suteikta kompetentinga ir savalaikė informacija prieš prasidedant licencijavimo procesui.

       Dėl dalyvavimo mokymuose siūlome kreiptis tiesiogiai į Lietuvos kineziterapeutų ir Lietuvos ergoterapeutų draugijas.

 

Page changed 2021-03-29

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int