Teisės aktai

 

I. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas (įsigalioja 2021-07-01).

 

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS AKTAI

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-2798 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-2700 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo";

 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-2701 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo";

 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-2633 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos ir profesinės kvalifikacijos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

 

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-2632 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos personalinės sudėties, veiklos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo";

 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-2634 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos personalinės sudėties, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo";

 

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-2199 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo";

 

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-2147 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokolų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

 

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V-1115 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komiteto nuostatų patvirtinimo";

 

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-1124 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros akupunktūros paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo";

 

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-557 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Page changed 2021-07-09

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int