Dokumentai, kuriuos reikia pateikti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijos galiojimo SUSTABDYMO PANAIKINIMUI

 
  • Dokumentai, įrodantys, kad pašalinti pažeidimai ar trūkumai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas.

 

Paraiška pildoma ir dokumentai teikiami pareiškėjui prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG). Visą informaciją apie tai rasite šiuo adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/899.

 

Pagalbą LICREG elektroninių paslaugų naudotojams dėl elektroninių paslaugų funkcionalumo ir naudojimo Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus specialistai teikia tel. (8 5) 261 5177. Informacija telefonu (8 5) 261 5177 teikiama: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 17.00, penktadieniais iki 15.45 val.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad sprendimas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą įforminamas Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu ir informacija apie tai skelbiama viešai Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt. T. y. licencijos turėtojui neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.).

 

Page changed 2020-12-14

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int