SVEIKATOS SPECIALISTAMS REIKĖS TOBULINTIS PRIVALOMOMIS TEMOMIS

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistai, vykdydami pareigą atsiskaitomuoju laikotarpiu tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, turės tobulintis ir privalomosiomis temomis. Patvirtinančius dokumentus apie tokių tikslinių programų baigimą specialistai privalės pateikti nuo 2022 m. gegužės 1 d.

       2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimas, kuriuo buvo patvirtintas Specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašas (Sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos priedu) (toliau – Sąrašas). Teisės aktą rasite interneto svetainėje adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec2088d01ab511ebb0038a8cd8ff585f.

       Šiame Sąraše yra įvardyti specialistai, kurie nuo šiol, vykdydami pareigą atsiskaitomuoju laikotarpiu tobulinti savo profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, privalės į nustatytos trukmės privalomąjį tobulinimąsi įtraukti ir Sąraše nurodytą privalomąjį tobulinimąsi tikslinėse programose. Sąraše nurodyta tobulinimosi tikslinėse programose minimali trukmė turės sudaryti privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimosi dalį, pvz., jei privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmė yra 120 val., tai šio tobulinimosi dalį, tokią, kaip nurodyta Sąraše, turi sudaryti tobulinimasis tikslinėse programose „Pirmoji medicinos pagalba“ bei        „Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas“.

Sąraše nurodytų tikslinių programų baigimą patvirtinantį dokumentą Sąraše nurodyti specialistai privalės pateikti nuo 2022 m. gegužės 1 d., teikdami licencijavimo dokumentus kartu su kitais profesinės kvalifikacijos tobulinimą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka patvirtinančiais dokumentais.

 

Page changed 2020-11-04

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int